Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 16. júla 2019 - Štrasburg
Voľba predsedníčky Komisie

Voľba predsedníčky Komisie
PDF 115kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. júla 2019 o voľbe predsedníčky Komisie (2019/2041(INS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 17 ods. 7 prvý pododsek Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na vyhlásenie č. 11 pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1136 z 2. júla 2019(1), ktorým sa pani Ursula von der Leyenová navrhuje ako kandidátka na funkciu predsedníčky Komisie,

–  so zreteľom na vyhlásenie pani Ursuly von der Leyenovej a predstavenie jej politického smerovania, s ktorým 16. júla 2019 vystúpila na plenárnej schôdzi,

–  so zreteľom na článok 124 rokovacieho poriadku,

1.  volí pani Ursulu von der Leyenovú za predsedníčku Komisie na funkčné obdobie od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2024;

2.  poveruje svojho predsedu, aby požiadal Radu a pani Ursulu von der Leyenovú, aby na základe spoločnej dohody prijali zoznam osôb, ktoré navrhujú vymenovať za členov Komisie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Európskej rade a Rade a zvolenej predsedníčke Komisie.

(1) Ú. v. EÚ L 179I, 3.7.2019, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia