Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 Αριθμητική ισχύς των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
Κείμενα (11 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου