Index 
Texte adoptate
Miercuri, 17 iulie 2019 - Strasbourg
Componența numerică a delegațiilor interparlamentare

Componența numerică a delegațiilor interparlamentare
PDF 117kWORD 48k
Decizia Parlamentului European din 17 iulie 2019 privind componența numerică a delegațiilor interparlamentare (2019/2719(RSO))
P9_TA(2019)0003B9-0005/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere Decizia sa din 17 aprilie 2019 privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale(1),

–  având în vedere articolele 223 și 224 din Regulamentul său de procedură,

1.  hotărăște să modifice după cum urmează componența numerică a următoarelor delegații interparlamentare:

   (a) Europa, Balcanii de Vest și Turcia,
   Delegații la:
   Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord: 13 membri,
   Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: 25 de membri,
   Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): 17 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia: 15 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: 14 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: 14 membri,
   Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo: 13 membri
   (b) Rusia și statele Parteneriatului Estic,
   Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: 31 de membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina:16 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova: 14 membri,
   Delegația pentru relațiile cu Belarus: 12 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia: 18 membri
   (c) Maghreb, Mashrek, Israel și Palestina,
   Delegații pentru relațiile cu:
   Israel: 18 membri,
   Palestina: 18 membri,
   țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria: 18 membri,
   țările din Mashrek: 18 membri
   (d) Peninsula Arabă, Irak și Iran,
   Delegații pentru relațiile cu:
   Peninsula Arabă: 15 membri,
   Irak: 7 membri,
   Iran: 11 membri
   (e) America,
   Delegații pentru relațiile cu:
   Statele Unite: 63 de membri,
   Canada: 16 membri,
   Republica Federativă a Braziliei: 14 membri,
   țările din America Centrală: 15 membri,
   țările din Comunitatea Andină: 12 membri,
   Mercosur: 19 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: 14 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: 15 membri,
   Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Cariforum: 15 membri
   (f) Asia/Pacific,
   Delegații pentru relațiile cu:
   Japonia: 24 de membri,
   Republica Populară Chineză: 37 de membri,
   India: 23 de membri,
   Afganistan: 7 membri,
   țările din Asia de Sud: 15 membri,
   țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): 26 de membri,
   Peninsula Coreeană: 12 membri,
   Australia și Noua Zeelandă: 12 membri,
   Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan și Delegația pentru relațiile cu Turkmenistan și Mongolia: 19 membri
   (g) Africa,
   Delegații pentru relațiile cu:
   Africa de Sud: 15 membri,
   Parlamentul Panafrican: 12 membri
   (h) Adunări multilaterale,
   Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: 78 de membri,
   Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: 49 de membri,
   Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană: 75 de membri,
   Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: 60 de membri,
   Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO: 10 membri

2.  decide, cu privire la Decizia Conferinței președinților din 11 iulie 2019 privind componența birourilor delegațiilor, faptul că birourile delegațiilor pot fi formate din cel mult doi vicepreședinți;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2019)0408.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate