Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 17. júla 2019 - Štrasburg
Počet členov medziparlamentných delegácií

Počet členov medziparlamentných delegácií
PDF 126kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júla 2019 o počte členov medziparlamentných delegácií (2019/2719(RSO))
P9_TA(2019)0003B9-0005/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. apríla 2019 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach(1),

–  so zreteľom na články 223 a 224 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol stanoviť počet členov nasledujúcich medziparlamentných delegácií takto:

   a) Európa, západný Balkán a Turecko
   Delegácie pri:
   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko: 13 členov,
   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko: 25 členov,
   Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): 17 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: 15 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: 14 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora: 14 členov,
   Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom: 13 členov
   b) Rusko a štáty Východného partnerstva,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko: 31 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina: 16 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko: 14 členov,
   Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: 12 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko: 18 členov
   c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestína,
   Delegácie pre vzťahy s:
   Izraelom: 18 členov,
   Palestínou: 18 členov,
   krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko: 18 členov,
   krajinami Mašreku: 18 členov
   d) Arabský polostrov, Irak a Irán,
   Delegácie pre vzťahy s:
   Arabským polostrovom: 15 členov,
   Irakom: 7 členov,
   Iránom: 11 členov
   e) Severná, Stredná a Južná Amerika,
   Delegácie pre vzťahy so/s:
   Spojenými štátmi americkými: 63 členov,
   Kanadou: 16 členov,
   Brazílskou federatívnou republikou: 14 členov,
   krajinami Strednej Ameriky: 15 členov,
   krajinami Andského spoločenstva: 12 členov,
   Mercosurom: 19 členov,
   Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko: 14 členov,
   Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chile: 15 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom výbore EÚ – Cariforum: 15 členov,
   f) Ázia/Tichomorie
   Delegácie pre vzťahy s:
   Japonskom: 24 členov,
   Čínskou ľudovou republikou: 37 členov,
   Indiou: 23 členov,
   Afganistanom: 7 členov,
   krajinami južnej Ázie: 15 členov,
   krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN): 26 členov,
   Kórejským polostrovom: 12 členov,
   Austráliou a Novým Zélandom: 12 členov,
   Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom: 19 členov,
   g) Afrika,
   Delegácie pre vzťahy s:
   Južnou Afrikou: 15 členov,
   Panafrickým parlamentom: 12 členov,
   h) Mnohostranné zhromaždenia,
   Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ: 78 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: 49 členov,
   Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: 75 členov,
   Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest: 60 členov,
   Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO: 10 členov

2.  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 11. júla 2019 o zložení predsedníctiev delegácií rozhodol, že predsedníctva delegácií môžu mať až dvoch podpredsedov;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0408.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia