Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise
 Vystoupení Spojeného království z EU
Texty (60 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí