Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg
 Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018
 Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
 Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
 Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
Tekster (60 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik