Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019: overschot van 2018
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie
 De terugtrekking van het VK uit de EU
Teksten (62 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid