Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+
 Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
Teksty (62 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności