Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων
 Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
 Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)
 Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης
 Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Κείμενα (199 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου