Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия *
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на общия бюджет за 2019 г.: намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
 Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
 Активни вещества, включително флумиоксазин
 Активни вещества, включително хлоротолурон
 Генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
 Генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
 Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9
 Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси
 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите
 Политики за заетост и социални политики за еврозоната
Текстове (516 kb)
Правна информация - Политика за поверителност