Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
 Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9
 Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών
 Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
Κείμενα (531 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου