Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 10 października 2019 r. - Bruksela
 Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią *
 Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2019 r.: zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
 Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACSGMØØ5-3)
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9
 Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej
 Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli
 Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro
Teksty (363 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności