Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
 Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia *
 Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)
 Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
 Substanțele active, inclusiv flumioxazin
 Substanțele active, inclusiv clortoluron
 Porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
 Soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
 Porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9
 Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene
 Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor
 Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
Texte (368 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate