Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 10. oktober 2019 - Bruselj
 Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo *
 Predlog spremembe proračuna št. 4/2019: zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
 Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje
 Aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
 Aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
 Gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYNØØØJG-2)
 Gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
 Gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9
 Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih
 Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov
 Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
Besedila (333 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov