Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel
 Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien *
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
 Justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot
 Verksamma ämnen, inklusive flumioxazin
 Verksamma ämnen, inklusive klorotoluron
 Genetiskt modifierad majs MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2)
 Den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
 Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9
 Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer
 Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar
 Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet
Texter (352 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy