Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I
 Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
 Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***
 Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I
Текстове (20 kb)
Правна информация - Политика за поверителност