Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I
 Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα ***I
 Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***
 Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I
Κείμενα
Οριστική έκδοση (20 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου