Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
 Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: οι επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες
Κείμενα (181 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου