Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg
 Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 Vastuväide rakendusaktile: taimekaitsevahendite mõju mesilastele
Tekstid (100 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika