Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg
 Situationen for LGBTI-personer i Uganda
 Egypten
 Den foreslåede nye straffelov i Indonesien
 Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale ***I
 Anvendelsen af chromtrioxid
 Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs
 Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering
 Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf
 Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien
Tekster (176 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik