Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
 Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
 Αίγυπτος
 Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
 Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία ***I
 Χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου
 Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook
 Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους
 Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
Κείμενα (319 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου