Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg
 Situationen för HBTI-personer i Uganda
 Egypten
 Förslaget till ny strafflag i Indonesien
 Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal ***I
 Användning av kromtrioxid
 Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs
 Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
 Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa
 Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien
Texter (177 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy