Index 
Aangenomen teksten
Donderdag 24 oktober 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
De situatie van LGBTI-personen in Uganda
 Egypte
 Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië
 Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord ***I
 Een vorm van gebruik van chroomtrioxide
 De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook
 Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
 De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
 Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië

De situatie van LGBTI-personen in Uganda
PDF 131kWORD 46k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de situatie van LGBTI-personen in Uganda (2019/2879(RSP))
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Egypte
PDF 139kWORD 51k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over Egypte (2019/2880(RSP))
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië
PDF 127kWORD 41k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië (2019/2881(RSP))
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord ***I
PDF 152kWORD 46k
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 24 oktober 2019 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Een vorm van gebruik van chroomtrioxide
PDF 143kWORD 52k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Cromomed S.A. en andere) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook
PDF 139kWORD 47k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de negatieve gevolgen van het faillissement van Thomas Cook voor het toerisme in de EU (2019/2854(RSP))
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
PDF 124kWORD 46k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de stand van zaken betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)), de zogeheten openbare verslaglegging per land (2019/2882(RSP))
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
PDF 142kWORD 51k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan (2019/2886(RSP))
P9_TA(2019)0049RC-B9-0123/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
PDF 133kWORD 46k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (2019/2883(RSP))
P9_TA(2019)0050RC-B9-0156/2019

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.

Juridische mededeling - Privacybeleid