Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 24 października 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie
 Egipt
 Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
 Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy ***I
 Stosowanie tritlenku chromu
 Skutki upadłości Grupy Thomas Cook
 Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje
 Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
 Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie
PDF 141kWORD 46k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sytuacji osób LGBTI w Ugandzie (2019/2879(RSP))
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Egipt
PDF 147kWORD 51k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Egiptu (2019/2880(RSP))
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
PDF 135kWORD 46k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (2019/2881(RSP))
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy ***I
PDF 168kWORD 48k
Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2019 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Stosowanie tritlenku chromu
PDF 158kWORD 52k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na zastosowanie tritlenku chromu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Cromomed S.A. i inni) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Skutki upadłości Grupy Thomas Cook
PDF 146kWORD 52k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie negatywnego wpływu upadłości Grupy Thomas Cook na turystykę w UE (2019/2854(RSP))
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje
PDF 131kWORD 44k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stanu prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (2019/2882(RSP))
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
PDF 152kWORD 52k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP))
P9_TA(2019)0049RC-B9-0123/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.


Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią
PDF 139kWORD 47k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP))
P9_TA(2019)0050RC-B9-0156/2019

Prace nad tym tekstem wciąż trwają, aby umożliwić publikację w wybranym języku. Wersja PDF lub WORD jest już dostępna. Proszę kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności