Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
 Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
 Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
 Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)
 Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9
 Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
 Криминализиране на сексуалното образование в Полша
Текстове (280 kb)
Правна информация - Политика за поверителност