Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 14. studenog 2019. - Bruxelles
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu
 Prodaja robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu *
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
 Genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
 Genetski modificirana soja MON 89788 (MON-89788-1)
 Genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9
 Genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21
 Kriminalizacija spolnog odgoja u Poljskoj
Tekstovi (162 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti