Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 14 november 2019 - Brussel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes
 Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België
 Genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACSGHØØ1-3)
 Genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1)
 Genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
 Genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert
 Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen
Teksten (181 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid