Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 26. november 2019 - Strasbourg
 Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine ***
 Ændring af moms- og punktafgiftsreglerne for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU’s rammer *
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François-Roger Cazala
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne
 Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder
Tekster (69 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik