Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
 Избор на Комисията
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.
 Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект
Текстове (221 kb)
Правна информация - Политика за поверителност