Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg
 Val av kommissionen
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland
 Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
 Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020
 Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag
Texter (170 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy