Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
 Poszanowanie swobód w Algierii
 Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
 Haiti
 Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***
 Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)
 Sytuacja w Boliwii
 Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa
 Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)
 Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
 Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.
 Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
 Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO
 Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP
Teksty (272 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności