Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg
 Situationen för friheterna i Algeriet
 Kuba, fallet José Daniel Ferrer
 Haiti
 Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet ***
 Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (resolution)
 Situationen i Bolivia
 Klimat- och miljönödläge
 FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)
 EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld
 De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius
 Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbustvisten
 Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan
 De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna
Texter (267 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy