Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
 Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I
 ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
 ELi ja Liechtensteini vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
 Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodacsüsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi ja Šveitsi vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta ***
 Saalomoni saarte ühinemine ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga ***
 Nõuded makseteenuse pakkujatele *
 Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu *
 Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine (ÜMTde assotsieerimise otsus) *
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Tekstid (75 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika