Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg
 Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I
 EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
 EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
 Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa***
 Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen ***
 Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset *
 Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi *
 Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) *
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
Tekstit (76 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö