Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 17. decembris - Strasbūra
 Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I
 ES un Šveices nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību ***
 ES un Lihtenšteinas nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību ***
 Protokols starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos ***
 Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp ES un Klusā okeāna valstīm ***
 Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem *
 Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu *
 Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”) *
 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
Teksti (76 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika