Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
 Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I
 Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
 Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
 Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend ***
 De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
 Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders *
 Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden *
 De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) *
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Teksten (79 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid