Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - StrasburgWersja tymczasowa
 Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I
 Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej ***
 Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej ***
 Protokół do umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego ***
 Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku ***
 Wymogi dla dostawców usług płatniczych *
 Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT *
 Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) *
 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
Teksty
Wersja tymczasowa (114 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności