Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg
 Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I
 Avtal mellan EU och Schweiz om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ***
 Avtal mellan EU och Liechtenstein om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ***
 Protokoll till avtalet mellan EU och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål ***
 Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan ***
 Krav för betaltjänstleverantörer *
 Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri *
 Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) *
 Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Texter (76 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy