Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 17. prosinca 2019. - Strasbourg
Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I
 Sporazum između Europske unije i Švicarske o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala ***
 Sporazum između Europske unije i Lihtenštajna o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala ***
 Sklapanje Protokola između Europske unije i Švicarske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona ***
 Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država ***
 Zahtjevi za pružatelje platnih usluga *
 Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om *
 Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) *
 Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
 Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I
PDF 127kWORD 42k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0411),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0116/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za proračune i Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0045/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. prosinca 2019. radi donošenja Odluke (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

P9_TC1-COD(2019)0192


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2020/33. )

(1) SL L 218, 14.8.2013., str. 15.


Sporazum između Europske unije i Švicarske o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala ***
PDF 120kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (08730/2019),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08744/2019 i 10510/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 82. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (d) i člankom 87. stavkom 2. točkom (a), u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0018/2019),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0043/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarske Konfederacije.


Sporazum između Europske unije i Lihtenštajna o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala ***
PDF 119kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (08732/2019),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08750/2019 i 10513/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 82. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (d) i člankom 87. stavkom 2. točkom (a), u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0019/2019),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0044/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kneževine Lihtenštajna.


Sklapanje Protokola između Europske unije i Švicarske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona ***
PDF 119kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (15783/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15781/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 87. stavkom 2. točkom (a), člankom 88. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (a) i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0025/2019),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0025/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarske Konfederacije te Kneževine Lihtenštajna.


Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država ***
PDF 119kWORD 42k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (09405/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 3., člankom 207. stavkom 4. podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0010/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2016. o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2011. o Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane(2),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu, dana 23. lipnja 2000. (Sporazum iz Cotonoua),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0050/2019),

1.  daje suglasnost za pristupanje Salomonovih Otoka Sporazumu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Salomonovih Otoka.

(1) SL C 215, 19.6.2018., str. 2.
(2) SL C 136E, 11.5.2012., str. 19.


Zahtjevi za pružatelje platnih usluga *
PDF 167kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0812),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0015/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0048/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”44a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od manje od 0,7 % ukupnih očekivanih prihoda u nekim državama članicama do 35,5 % u drugim. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).
_________________
44a   Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2b)  Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom našega gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  S obzirom na to da se plaćanja izvršavaju s pomoću platformi za zamjenu virtualnih valuta samo u ograničenom broju slučajeva, takve se platforme trenutačno ne smatraju pružateljima platnih usluga u okviru Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Međutim, rizik od prijevara u vezi s PDV-om postoji, iako je trenutačno ograničen. Komisija bi stoga u roku od tri godine trebala procijeniti bi li platforma za zamjenu virtualnih valuta trebala biti uključena u područje primjene ove Direktive.
_______________
1a   Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.
(7)  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice ili na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja ili na temelju minimalnog iznosa po uplati dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.
_________________
_________________
46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama dvije godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.
(8)  S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama tri godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)   Obveza vođenja evidencije i izvješćivanja trebala bi nastati i u slučajevima kada pružatelj platnih usluga primi sredstva ili prihvati platne transakcije u ime primatelja plaćanja, a ne samo kada pružatelj platnih usluga prenosi sredstva ili izdaje platne instrumente za platitelja.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8b)   Potrebno je donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.b – stavak 2. – točka b
(b)  u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja.
(b)  u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja ili izvrši prijenos novčanih sredstava u vrijednosti od najmanje 2 500 EUR u okviru jedne platne transakcije.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.b – stavak 3. – točka a
(a)  čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od dvije godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;
(a)  čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od tri godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;
Amandman 10
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.c – stavak 1. – točka a
(a)  IBAN platiteljevog računa za plaćanje;
(a)  IBAN platiteljevog računa za plaćanje ili bilo koja druga identifikacijska oznaka kojom se platitelj i njegova lokacija nedvosmisleno identificiraju;
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.d – stavak 1. – točka h
(h)  sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g);
(h)  sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g), ako su dostupni;
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Glava XV. – poglavlje 2.a – članak 410.c (novi)
(1a)  u glavi XV. poglavlju 2.a umeće se sljedeći članak:
„Članak 410.c
Komisija do 31. prosinca 2022. Europskom parlamentu i Vijeću na temelju informacija dobivenih od država članica predstavlja izvješće o primjeni glave XI. poglavlja 4. odjeljka 2.a, posebno u pogledu potrebe za uključivanjem platformi za zamjenu virtualnih valuta u područje primjene tog odjeljka. Tom se izvješću prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.”
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2021. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2023. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2022.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2024.

Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om *
PDF 174kWORD 49k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0813),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0016/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0047/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)   Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”3a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja gubitak od 11,2 % od ukupnih očekivanih prihoda od PDV-a i 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od 0,6 % do 35,5 %. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).
_________________
3a Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2b)   Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom, a vrlo mali broj tih organiziranih mreža može biti odgovoran za više milijardi eura u prekograničnim prijevarama u području PDV-a, što utječe na naplatu prihoda u državama članicama, ali ima i negativan utjecaj na vlastita sredstva Unije. Stoga je potrebno donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.c (nova)
(2c)  Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om.
(8)  Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om. Sve države članice trebale bi sudjelovati u svim radnim skupinama Eurofisca i u skladu s time imenovati službenike za vezu.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe.
(11)  Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe, te bi se trebale primjenjivati i u provedbi Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća6a.
_________________
6a Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)   S obzirom na mali broj država članica koje objavljuju procjene gubitka PDV-a zbog prijevara unutar Zajednice, usporedivi podaci o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a doprinijeli bi bolje usmjerenoj suradnji među državama članicama. Stoga bi Komisija trebala zajedno s državama članicama izraditi zajednički statistički pristup radi kvantificiranja i analize prijevara u području PDV-a.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od dvije godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.
(13)  Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od tri godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama samo u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi.
(14)  Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava te kako bi se osigurala pravilna provedba ove Uredbe. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi. Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za administrativnu suradnju.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Upravljanje CESOP-om, kao i analiza ključnih informacija, predstavljaju dodatne zadaće za Eurofisc. U sklopu godišnjeg izvješća Eurofisca trebalo bi ispitati jesu li sredstva namijenjena Eurofiscu prikladna i dostatna za poboljšanje suradnje među državama članicama i učinkovitu borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 1. stavkom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17
(18)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS) u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17. S obzirom na to da je zaštita osobnih podataka jedna od temeljnih vrijednosti Unije, savjetovanje s EDPS-om trebalo bi provesti za sve mjere koje će se poduzeti u skladu s člankom 24.e Uredbe (EU) br. 904/2010, kako je izmijenjena ovom Uredbom.
__________________
__________________
17 SL C […], […], str. […].
17 SL C […], […], str. […].
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Poglavlje II. – Odjeljak 2. – Članak 12.a (novi)
(1a)   u poglavlju II. odjeljku II. dodaje se sljedeći članak:
„Članak 12.a
Od svih se država članica zahtijeva poduzimanje mjera kako bi se smanjio postotak kasnih odgovora i poboljšala kvaliteta zahtjeva za pružanje informacija. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama.”
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 24.c – stavak 2.
2.  CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) i (b) tijekom razdoblja od najviše dvije godine od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.
2.  CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) do (c) tijekom razdoblja od najviše pet godina od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 24.d – podstavak 2. (novi)
Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za suradnju u vezi prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 36. – stavak 2. – uvodni dio
(2a)   u članku 36. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u pojedinom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:
‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u relevantnom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 37. – podstavak 1.a (novi)
U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem broj provedenih kontrola i dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.
U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem:
—   broj provedenih kontrola;
—  broj službenika koji su ovlašteni biti prisutni u službenim prostorijama upravnih tijela druge države članice i broj službenika koji su prisutni tijekom administrativnih istragâ provedenih na državnom području države članice koja prima zahtjev;
—  broj organiziranih usporednih nadzora u kojima sudjeluju jedna ili više država članica i broj službenika koji sudjeluju u sastancima za predodabir usporednih nadzora;
—  broj zajedničkih revizorskih timova u kojima je svaka država članica sudjelovala;
—  koraci koji su poduzeti kako bi se revizore informiralo o instrumentima u okviru ove Uredbe;
—  broj kvalificiranih zaposlenika u području ljudskih resursa kako bi se osigurala prisutnost u službenim prostorijama, sudjelovanje u administrativnim istragama i usporednim nadzorima (kako je navedeno u člancima od 28. do 30.);
—  broj osoblja koje se nalazi u pojedinom središnjem uredu za vezu i u drugim određenim službama za vezu, te također svih drugih nadležnih službenika koji mogu izravno razmjenjivati informacije na temelju ove Uredbe (kako je navedeno u članku 4.) i kako se prikupljaju te razmjenjuju informacije među tim tijelima; i
—   dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Poglavlje XIII. – Članak 49.a (novi)
(3a)   u POGLAVLJU XIII. dodaje se sljedeći članak:
„Članak 49.a
Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a i objavljuju nacionalne procjene gubitka PDV-a zbog prijevara kao i procjene za Uniju u cjelini. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 50. – stavak 1.a (novi)
(3b)   u članku 50. dodaje se sljedeći stavak:
„1a. Kada država članica trećoj zemlji pruža opsežnije informacije od onih predviđenih u skladu s poglavljima II. i III. ove Uredbe, ta država članica neće odbiti pružiti te informacije bilo kojoj drugoj državi članici koja traži suradnju ili kojoj je u interesu da ih dobije.”

Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) *
PDF 116kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2019)0359),

–  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0118/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A9-0033/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
PDF 121kWORD 42k
Odluka Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 10. listopada 2019. (12451/2019)(1),

–  uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0149/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a(2),

–  uzimajući u obzir članak 130. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0049/2019),

A.  budući da se Europsko vijeće pismom od 16. listopada 2019. savjetovalo s Europskim parlamentom u vezi s imenovanjem Fabija Panette na funkciju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke na mandat od osam godina, počevši od 1. siječnja 2020.;

B.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i nužne potpune neovisnosti ESB-a, u skladu s člankom 130. Ugovora; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, odbor zaprimio životopis kandidata kao i njegove odgovore na pismeni upitnik koji mu je upućen;

C.  budući da je u tom odboru 3. prosinca 2019. održano saslušanje kandidata na kojem je dao uvodnu izjavu te odgovarao na pitanja članova odbora;

D.  budući da se Upravno vijeće Europske središnje banke sastoji od članova Izvršnog odbora Europske središnje banke i devetnaest guvernera nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro; budući da su trenutačno svi oni muškarci;

E.  budući da je Parlament u više navrata izrazio nezadovoljstvo u pogledu postupka imenovanja članova Izvršnog odbora Europske središnje banke te pozvao da se proces u tom smislu poboljša; budući da je Parlament zatražio da se pravodobno dostavi rodno uravnotežen uži popis s najmanje dva imena;

F.  budući da je Parlament 17. rujna 2019. dao pozitivno mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju Christine Lagarde prvom predsjednicom Europske središnje banke;

G.  budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene u Upravnom vijeću Europske središnje banke; budući da Parlament žali zbog toga što države članice nisu ozbiljno shvatile taj zahtjev te poziva nacionalne institucije i institucije EU-a da aktivno rade na postizanju rodne ravnoteže u sljedećim imenovanjima;

H.  budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere za postizanje rodne ravnoteže;

1.  daje pozitivno mišljenje o preporuci Vijeća da se Fabio Panetta imenuje članom Izvršnog odbora Europske središnje banke;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i vladama država članica.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0211.


Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
PDF 122kWORD 42k
Odluka Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem članice Izvršnog odbora Europske središnje banke (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 8. studenoga 2019. (13651/2019)(1),

–  uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0173/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a(2),

–  uzimajući u obzir članak 130. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0046/2019),

A.  budući da se Europsko vijeće pismom od 14. studenoga 2019. savjetovalo s Europskim parlamentom u vezi s imenovanjem Isabel Schnabel na funkciju članice Izvršnog odbora Europske središnje banke na mandat od osam godina, počevši od 1. siječnja 2020.;

B.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i nužne potpune neovisnosti ESB-a, u skladu s člankom 130. Ugovora; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, Odbor zaprimio životopis kandidatkinje kao i njezine odgovore na pismeni upitnik koji joj je upućen;

C.  budući da je u Odboru 3. prosinca 2019. održano saslušanje kandidatkinje tijekom kojeg je ona dala uvodnu izjavu, a zatim odgovorila na pitanja članova Odbora;

D.  budući da se Upravno vijeće Europske središnje banke sastoji od članova Izvršnog odbora Europske središnje banke i devetnaest guvernera nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro; budući da su trenutačno svi oni muškarci;

E.  budući da je Parlament u više navrata izrazio nezadovoljstvo u pogledu postupka imenovanja članova Izvršnog odbora Europske središnje banke te je pozvao na unaprjeđenje tog postupaka; budući da je Parlament zatražio da se pravodobno dostavi rodno uravnotežen uži popis s najmanje dva imena;

F.  budući da je Parlament 17. rujna 2019. dao pozitivno mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju Christine Lagarde prvom predsjednicom Europske središnje banke;

G.  budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene u Upravnom vijeću Europske središnje banke; budući da Parlament žali zbog toga što države članice nisu ozbiljno shvatile taj zahtjev te poziva nacionalne institucije i institucije EU-a da aktivno rade na postizanju rodne ravnoteže u sljedećim imenovanjima;

H.  budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

1.  daje pozitivno mišljenje o preporuci Vijeća da se Isabel Schnabel imenuje članicom Izvršnog odbora Europske središnje banke;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i vladama država članica.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0211.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti