Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9
 Εκλογή του Διαμεσολαβητή
 ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 ***I
 Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της ***
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb
 Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
 Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ
 Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0
 Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
 Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
 Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης
Κείμενα (385 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου