Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) 39 ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) 7 ja 9 muudatused
 Euroopa Ombudsmani valimine
 ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 ***I
 ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll ***
 Toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb
 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine
 LGBTIinimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTIvabad alad
 Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0
 Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi
 Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus
 Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine
Tekstid (210 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika