Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 18. decembris - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas aktu: grozījumi attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu
 Eiropas ombuda ievēlēšana
 KLP: finanšu disciplīna no 2021. finanšu gada un elastīgums starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā ***I
 ES un Gambijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošanas protokols ***
 Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp dimoksistrobīns un mankocebs
 Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšana
 Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvas zonas
 Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0
 Tiesiskums Maltā pēc nesenajiem atklājumiem par Daphne Caruana Galizia slepkavību
 ES apputeksnētāju iniciatīva
 Veselības un aprūpes digitālās pārveides nodrošināšana
Teksti (221 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika