Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu wykonawczego: poprawki do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 7 i 9
 Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy ***
 Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb
 Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017
 Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”
 Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0
 Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii
 Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających
 Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej
Teksty (229 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności