Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: zmeny medzinárodného účtovného štandardu 39 a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 7 a 9
 Voľba ombudsmana
 SPP: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 ***I
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol ***
 Účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu
 Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017
 Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI
 Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0
 Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej
 Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače
 Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti
Texty (215 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia