Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 18. december 2019 - Strasbourg
 Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: spremembe Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9
 Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic
 SKP: Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko leto 2020 ***I
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter njegov protokol o izvajanju ***
 Aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in mankozebom
 Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017
 Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“
 Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0
 Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie
 Pobuda EU za opraševalce
 Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva
Besedila (202 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov