Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: Ändringar i International Accounting Standard (IAS) 39 samt International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 och 9
 Val av Europeiska ombudsmannen
 Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 ***I
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll ***
 Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb
 Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017
 Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”
 Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0
 Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia
 EU-initiativet för pollinerande insekter
 Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg
Texter (218 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy