Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο
 Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar
 Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
 Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989
 Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)
 Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα
 Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο
PDF 179kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο (2019/2980(RSP))
P9_TA(2019)0106RC-B9-0261/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 10ης Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο ανακοινώνεται πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 35 εκατομμυρίων EUR για την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ, της 7ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις επιθέσεις στη Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, στην περιοχή του Σαχέλ τον Ιούλιο του 2019, και την ομιλία της, στις 9 Ιουλίου 2019, στη Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία εξ ονόματος της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης με τίτλο «Θρησκευτική ελευθερία ή ελευθερία των πεποιθήσεων και η ελευθερία έκφρασης», που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 22 Νοεμβρίου, με τίτλο «Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων: η κατάσταση μειονοτήτων υπό διωγμό, κυρίως χριστιανών», στις 22 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 21ης Νοεμβρίου 2019, του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων με τίτλο «Εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ: δραστηριότητες και συστάσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 1ης Δεκεμβρίου 2019, που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Ύπατου Εκπροσώπου της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών «Συμμαχία Πολιτισμών» για την επίθεση σε εκκλησία στην Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 11ης Νοεμβρίου 2019, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις κοινές δυνάμεις της G5 για το Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με τη λειτουργία του κράτους στη Μπουρκίνα Φάσο, του Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την επίθεση σε τζαμί στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση της UNICEF σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μπουρκίνα Φάσο, του Οκτωβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2019 για την ανθρώπινη ανάπτυξη σχετικά με τις ανισότητες που παρατηρούνται σε αυτή τον 21ο αιώνα, και ιδίως την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948, στην οποία η Μπουρκίνα Φάσο είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσαν επίσκοποι, ιερείς και εκπρόσωποι κοσμικών φορέων των επισκοπικών διασκέψεων της Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα, του Μάλι, της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Γκάνας, σε συνέχεια του σεμιναρίου που συμμετείχαν, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Laurent Dabiré, επισκόπου του Dori, στη διάρκεια εκδήλωσης της καθολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης «Aid to the Church in Need», στις 5 Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986,

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο έχει μακρά παράδοση σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ανοχή και τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, αλλά παρουσιάζει σημάδια αστάθειας – ιδίως λόγω της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης που μαστίζει την ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ – και αντιμετωπίζει έναν συνδυασμό κλιμακούμενης βίας, εκτοπισμού, πείνας, φτώχειας και κλιματικής αλλαγής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εντεινόμενο αίσθημα ανασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο έχει οδηγήσει στη διάπραξη φρικτών εγκλημάτων τόσο από τζιχαντιστικές οργανώσεις όσο και από άλλες ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι εν λόγω ένοπλες ομάδες στη Μπουρκίνα Φάσο έχουν εκτελέσει υπόπτους για συνεργασία με την κυβέρνηση, έχουν εκφοβίσει καθηγητές και έχουν τρομοκρατήσει αμάχους σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπουρκίνα Φάσο πραγματοποίησαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις το 2017 και το 2018, οι οποίες κατέληξαν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, κακομεταχείριση υπόπτων που βρίσκονταν υπό κράτηση και σε αυθαίρετες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύτηκε να ερευνήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, τζιχαντιστικές οργανώσεις και άλλες ένοπλες ομάδες, που στο παρελθόν δρούσαν στο γειτονικό Μάλι, τρομοκρατούν τους πολίτες της Μπουρκίνα Φάσο και έχουν διαπράξει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατικών συμβόλων όπως στρατιωτικοί στόχοι, σχολεία και νοσοκομεία αλλά ιδίως εναντίον εκκλησιών και χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, τουλάχιστον 700 άτομα έχουν σκοτωθεί ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων και άλλων ένοπλων ομάδων στο Ουαγκαντούγκου και τις βόρειες επαρχίες, ιδίως στην επαρχία Soum, πριν η δράση των προαναφερθεισών ομάδων εξαπλωθεί στις ανατολικές και δυτικές επαρχίες της χώρας το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας δεν πλήττουν αποκλειστικά Χριστιανούς· λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι στις 11 Οκτωβρίου 2019 ένα τζαμί στην πόλη Salmossi, στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Παρασκευής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2019 αναφέρθηκαν 520 περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια συγκριτικά με τα 404 που είχαν καταγραφεί μεταξύ 2015 και 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2019 μόνο, καταγράφηκαν 52 περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν μη κρατικές ένοπλες ομάδες και σχεδόν στο 70 % εξ αυτών ο στόχος ήταν άμαχοι και δυνάμεις ασφαλείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις επιθέσεις ευθύνονται τόσο διεθνικές ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα σύνορα με το Μάλι και το Νίγηρα, μεταξύ των οποίων η «Jamaat Nusrat al Islam wal Museen» (JNIM) και το «Islamic State in the Greater Sahara» (ISG), όσο και εγχώριες, κυρίως η «Ansarul Islam», που δραστηριοποιούνται στις βόρειες και ανατολικές επαρχίες της Μπουρκίνα Φάσο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 περισσότεροι από 60 χριστιανοί σκοτώθηκαν στη Μπουρκίνα Φάσο σε πολλαπλές επιθέσεις, μεταξύ άλλων και στην πλέον πρόσφατη της 1ης Δεκεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας σε Προτεσταντική εκκλησία στην ανατολική πόλη Hantoukoura όπου σκοτώθηκαν 14 άτομα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ιερείς, κληρικοί και χριστιανοί πιστοί έπεσαν θύματα στοχευμένων δολοφονιών και απαγωγών σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης βίας, πολλοί άνθρωποι, ιδίως στον Βορρά, εγκατέλειψαν τις εστίες τους, όπως συνέβη πρόσφατα στα χωριά Hitté και Rounga, και διέφυγαν σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ή σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουαγκαντούγκου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Μπουρκίνα Φάσο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μαλικίτες σουνίτες ενώ υπάρχουν και μεγάλες θρησκευτικές μειονότητες χριστιανών και πιστών αυτόχθονών θρησκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια μεταξύ των θρησκειών στην Μπουρκίνα Φάσο είναι ρευστά καθώς πιστοί από όλες τις θρησκείες συμμετέχουν σε κοινές πρακτικές ενώ επικρατεί η θρησκευτική ανοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο χριστιανικοί όσο και σουνιτικοί τόποι λατρείας έχουν πρόσφατα αποτελέσει στόχο επιθέσεων από ένοπλες ομάδες Σαλαφιτών ανταρτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει συμβάλει στην όξυνση των διαθρησκευτικών εντάσεων και ότι η δίωξη θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πιστών από πολλά χριστιανικά δόγματα, έχει ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και την αύξηση της μετανάστευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τζιχαντιστικές οργανώσεις επιθυμούν να ασκήσουν πίεση στη συνύπαρξη των θρησκειών στην Μπουρκίνα Φάσο, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τους για την προώθηση διεθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και τον εκτοπισμό του πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ελλιπούς κρατικής προστασίας ο Justin Kiekinga, επίσκοπος της πόλης Ouahigouya, στη βορειοανατολική Μπουρκίνα Φάσο, συνέστησε μέτρα ασφάλειας για την αποτελεσματικότερη προστασία των χριστιανών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των περιστατικών βίας τον Αύγουστο, ο Laurent Dabiré, επίσκοπος του Dori και πρόεδρος της Διάσκεψης των Επισκόπων της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα, κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να ενισχύσει τη στήριξή της προς τους χριστιανούς της Μπουρκίνα Φάσο, προκειμένου να αποτραπεί η «εξάλειψη της χριστιανικής παρουσίας» στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα την καταγγελία της λογοκρισίας και τη στήριξη του συνεχή διαθρησκευτικού διαλόγου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο δράσης του για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι οι χώροι λατρείας ανά τον κόσμο πρέπει να αποτελούν ασφαλή καταφύγια όπου θα μπορεί κανείς να στοχάζεται και αναζητά τη γαλήνη, και όχι τόπους αιματοχυσίας και τρομοκρατίας· τόνισε επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εν ειρήνη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες είναι θρησκευτικές, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στα θύματα της βίας, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των εντός της χώρας εκτοπισμένων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο φαίνεται να αδυνατεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά λύσεις για τις τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, της κοινωνίας και της οικονομίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, είναι ουσιαστικά αποκομμένες από την κεντρική κυβέρνηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα φτωχότερων χωρών του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια, η κλιματική αλλαγή και οι συγκρούσεις στη χώρα έχουν μειώσει περαιτέρω τις οικονομικές ευκαιρίες, έχουν αυξήσει τη φτώχεια και έχουν οδηγήσει σε σοβαρό επισιτιστικό έλλειμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτές επιδεινώνονται από την ταχεία ερήμωση της βόρειας περιοχής και την έλλειψη νερού, την υποβάθμιση του εδάφους και την εξάντληση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι να βρίσκονται αντιμέτωποι με επισιτιστικό έλλειμμα ενώ 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρήζουν άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 το ποσοστό αλφαβητισμού των ενηλίκων ανερχόταν στο 34,5 % του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ανασφάλεια και η τρομοκρατία σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 85 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και περισσότερα από 2 000 σχολεία έχουν αναγκαστεί να κλείσουν, επηρεάζοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο ασθενείς και 300 000 σπουδαστές αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 93 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης λειτουργούν υποτυπωδώς λόγω της οικτρής τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στην Μπουρκίνα Φάσο έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς είναι ευάλωτοι και τα παιδιά αποτελούν το 44 % των ατόμων που έχουν εκτοπισθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο φιλοξενεί και 31 000 πρόσφυγες από το Μάλι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση της σε εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας και σε πρόσφυγες στη Μπουρκίνα Φάσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και οι πρόσφυγες που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους ενώ η παρουσία τους ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τον τοπικό πληθυσμό για τους λιγοστούς φυσικούς πόρους, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την παροχή στέγης, απασχόλησης και τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις που προκύπτουν απειλούν να διευρύνουν τον κύκλο της βίας στη χώρα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία επτά έτη, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο EUR για αναπτυξιακά προγράμματα στη Μπουρκίνα Φάσο ενώ πρόσφατα διέθεσε 15,7 εκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους χρηματοδοτικής στήριξης (628 εκατομμύρια EUR) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και λαμβάνει επίσης σημαντική χρηματοδοτική στήριξη (245,8 εκατομμύρια EUR) από το χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΑ καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την περίοδο 2016-2020·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο συμμετέχει στην πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA), στην υβριδική επιχείρηση της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών στο Νταρφούρ (UNAMID), στη σύμπραξη των χωρών της Σαχάρας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (TSCTP) και στην G5 για το Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της σε αυτές τις αποστολές και τις πρωτοβουλίες έχει καταστήσει τη χώρα πρωταρχικό στόχο για μη κρατικές ένοπλες ομάδες οι οποίες προσπαθούν να διαταράξουν και να αποθαρρύνουν τη συμβολή της Μπουρκίνα Φάσο στην ασφάλεια της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει αναδείξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα στρατεύματα του Μάλι της G5 για το Σαχέλ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμβάλλει άμεσα στη σταθερότητα στην περιοχή του Σαχέλ μέσω μη στρατιωτικών αποστολών EUCAP SAHEL στο Μάλι και τον Νίγηρα, μέσω της στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali), καθώς και μέσω της συμμετοχής των κρατών μελών στην MINUSMA και την επιχείρηση Barkhane· λαμβάνοντας υπόψη ότι η G5 του Σαχέλ με την υποστήριξη της ΕΕ, μια συνεργατική αμυντική προσπάθεια μεταξύ της Μπουρκίνα Φάσο, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας και του Νίγηρα, ενισχύει τον συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης και της ασφάλειας για την εξουδετέρωση ένοπλων ομάδων και τη μείωση της ελκυστικότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίθεση κατά στρατιωτικής βάσης στην Tahoua, στον Νίγηρα, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στο πλέον θανατηφόρο περιστατικό στην περιοχή από το 2016, σκοτώθηκαν 71 στρατιώτες και τραυματίστηκαν 12·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής στο Ουαγκαντούγκου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ανασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

1.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και απαγωγής αμάχων που στοχοποιεί προσωπικό ασφαλείας, θρησκευτικούς χώρους και πιστούς στη Μπουρκίνα Φάσο, ιδίως τη βία εναντίον συγκεκριμένων θρησκευτικών κοινοτήτων, και την πολιτική χειραγώγηση και κατάχρηση της θρησκείας για τη νομιμοποίηση της δίωξης χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στην κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος θρηνεί σχεδόν καθημερινά θύματα από επιθέσεις εναντίον αμάχων, δυνάμεων ασφαλείας και μελών χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων·

3.  καλεί τις εθνικές αρχές να επενδύσουν περισσότερο στον εθνικό διάλογο καθώς συμβάλει σημαντικά στη συνοχή· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ενότητα και ο διάλογος μεταξύ όλων των κοινοτήτων στην Μπουρκίνα Φάσο, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ηγετών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσπάθεια διάδοσης μίσους και δημιουργίας εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να ενισχύσει τη στήριξη και την προστασία των μουσουλμάνων, των χριστιανών και των ανιμιστών, προκειμένου να διατηρηθεί η μακρόχρονη παράδοση της Μπουρκίνα Φάσο στην ειρηνική συνύπαρξη του Ισλάμ και του χριστιανισμού· ζητεί πρόσθετη στήριξη των θυμάτων βίας, ιδίως των γυναικών και των παιδιών·

5.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί να αποφέρει καρπούς μόνον εφόσον οι δυνάμεις ασφαλείας σέβονται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο, σε αυτό το πλαίσιο, να θέσει αμέσως τέλος στην καταχρηστική στρατηγική της για την καταστολή εξεγέρσεων, ιδίως όσον αφορά τη συνοπτική εκτέλεση υπόπτων, η οποία ενδέχεται να οξύνει τη σύγκρουση ωθώντας περισσότερους ανθρώπους στη στρατολόγηση από στρατευμένους ισλαμιστές·

6.  καλεί την κυβέρνηση της χώρας να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση από κρατικές δυνάμεις, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη τυχόν περαιτέρω παρόμοιων περιστατικών και να βασίσει τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τους πρόσφυγες·

7.  επιμένει σε μια συνολική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, που να εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόληψης του εγκλήματος· καλεί τις αρχές της Μπουρκίνα Φάσο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, και την ενδυνάμωση και τον σεβασμό του ατόμου, ώστε να εξαλειφθούν τα παράπονα και οι απογοητεύσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από βίαιους εξτρεμιστές· επαναλαμβάνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανασυγκρότηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών·

8.  υπενθυμίζει ότι η σύνδεση της πολιτικής, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και με τη θρησκευτική συνείδηση μέσω της προώθησης του διαθρησκευτικού διαλόγου, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξεύρεση μιας μακροχρόνιας λύσης στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπουρκίνα Φάσο και η περιοχή του Σαχέλ·

9.  ζητεί διεθνή συντονισμό σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στο πλαίσιο της ECOWAS, όσον αφορά την επίτευξη των πολιτικών στόχων της διαφύλαξης της εδαφικής κυριαρχίας και ακεραιότητας των μελών της ECOWAS, των περιφερειακών δημοκρατικών θεσμών, της ασφάλειας όλων των πολιτών και των περιουσιών τους· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στην Μπουρκίνα Φάσο έχει άμεσο αντίκτυπο στα γειτονικά της κράτη· καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τα γειτονικά της κράτη, όπως το Μάλι και ο Νίγηρας που έχουν πληγεί άμεσα από τη βία, ιδίως όσον αφορά τις βόρειες περιοχές της·

10.  συγχαίρει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την παροχή στήριξης στη G5 του Σαχέλ, στη MINUSMA και στην επιχείρηση Barkhane· επιδοκιμάζει περαιτέρω τις προσπάθειες των μη στρατιωτικών αποστολών EUCAP SAHEL στο Μάλι και τον Νίγηρα και της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης «EUTM Mali»· καλεί την ΕΕ να αυξήσει περαιτέρω τη στήριξή της προς την Μπουρκίνα Φάσο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στη χώρα· τονίζει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο· καλεί τις χώρες της G5 του Σαχέλ και τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να καταστήσουν λειτουργική την κοινή στρατιωτική δύναμη της G5 του Σαχέλ με επαρκή μέσα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  τονίζει ότι η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπουρκίνα Φάσο και ότι, ως εκ τούτου, ο συντονισμός μεταξύ της πολιτικής για την ασφάλεια και της ανάπτυξης και των εμπορικών πολιτικών είναι μία από τις βασικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας της ΕΕ και των προσπαθειών παροχής βοήθειας σε ευάλωτες χώρες και περιοχές·

12.  σημειώνει ότι οι συγκρούσεις, οι εκτοπισμοί και η ερήμωση δυσχεραίνουν τη συμμετοχή σε παραδοσιακές μορφές απασχόλησης· επισημαίνει το γεγονός ότι το 65 % του πληθυσμού της Μπουρκίνα Φάσο είναι κάτω των 25 ετών· πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες τοπικής ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση των υποδομών, της συμμετοχής στα κοινά, της παροχής δικαιοσύνης, της χειραφέτησης των γυναικών και των οικονομικών ευκαιριών·

13.  επισημαίνει την επιδείνωση της κατάστασης στη Μπουρκίνα Φάσο και τις διεθνείς γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτής· επισημαίνει ότι η συνεχής ασφάλεια και πολιτική βοήθεια της ΕΕ με τις προσπάθειες της G5 του Σαχέλ στην περιοχή είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων και για την ειρηνευτική διαδικασία στο Μάλι· ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη των δυνάμεων ασφαλείας στην Μπουρκίνα Φάσο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απειλές των επιθέσεων και της βίας των τζιχαντιστών και να υποστηριχθεί ο κρατικός έλεγχος στις βόρειες και ανατολικές περιοχές·

14.  τονίζει ότι ο διεθνής συντονισμός έχει επίσης ζωτική σημασία και ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι πρόθυμη να συνεργαστεί ακόμη περισσότερο με ολόκληρη την περιοχή και να ενσωματώσει το στοιχείο αυτό στη νέα της «Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής — μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβει την αποτελεσματική πρακτική του διαθρησκευτικού διαλόγου ως εργαλείο στη στρατηγική της για την επικοινωνία με τρίτες χώρες και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση σε καταστάσεις συγκρούσεων με στόχο την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, το οποίο αναπτύχθηκε από τη «Συμμαχία των Πολιτισμών» των Ηνωμένων Εθνών και ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres στις 12 Σεπτεμβρίου 2019·

17.  τονίζει ότι προτεραιότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ο τερματισμός της διεθνούς χρηματοδότησης των ένοπλων ομάδων των τζιχαντιστών, αφενός, και η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της φτώχειας και της ανισότητας, αφετέρου·

18.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με την ECOWAS, την κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Μπουρκίνα Φάσο για την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να προληφθεί η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα πολλαπλασιαστή κινδύνου για τις συγκρούσεις, την ξηρασία, την πείνα και τις εκτοπίσεις· καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας·

19.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο των απειλών κατά της ασφάλειας στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να αυξήσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια προς την Μπουρκίνα Φάσο, ιδίως μέσω της παροχής τροφίμων, νερού και ιατρικών υπηρεσιών· προειδοποιεί ότι θα ξεσπάσει και άλλη ανθρωπιστική κρίση εάν δεν καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής (όπως τροφή, νερό, στέγη και υγειονομική περίθαλψη)·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και να λάβει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των δράσεων για την πρόληψη και τη διαχείριση του σοβαρού υποσιτισμού σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών·

21.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να διασφαλίσει και να διευκολύνει τις μετακινήσεις των εκτρεφόμενων ζώων για την αποτροπή συγκρούσεων σε κοινοτικό επίπεδο, και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση των ζώων σε τροφή, νερό και φροντίδα σε περιοχές με σημαντικά ελλείμματα στις ζωοτροφές·

22.  εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το σημαντικό έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ θρησκευτικού χαρακτήρα, και των διεθνών οργανισμών για την παροχή στήριξης στα πολυάριθμα θύματα της βίας, ιδίως των γυναικών και των παιδιών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μπουρκίνα Φάσο, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Μπουρκίνα Φάσο και την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.


Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar
PDF 139kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar (2019/2981(RSP))
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν και ιδιαίτερα εκείνο της 14ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2019, από την Ομάδα υποστήριξης των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις (CAAC), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος, σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών στην επαρχία Logar και τις επακόλουθες ενέργειες εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τον αφγανικό νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ο οποίος επικυρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της UNICEF, του Νοεμβρίου του 2019, με θέμα «Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε κρίσιμη καμπή»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, της 23ης Μαρτίου 2018 και της 29ης Μαρτίου 2019, καθώς και την έκθεση σχετικά με τα παιδιά και την ένοπλη σύγκρουση στο Αφγανιστάν, της 10ης Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2019 σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη, που υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2015 και 2018, σημειώθηκαν 14 000 παραβιάσεις με θύματα παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις στο Αφγανιστάν για το έτος 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 12 599 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο όλων των θυμάτων του άμαχου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση, ο βιασμός και η εκμετάλλευση των αγοριών, μια πρακτική γνωστή ως bacha bazi η οποία συνιστά σεξουαλική δουλεία παιδιών, είναι διαδεδομένη σε διάφορες επαρχίες του Αφγανιστάν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 136 αγόρια από το Αφγανιστάν, σε τουλάχιστον έξι σχολεία στην επαρχία Logar έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από παιδοφιλικό κύκλωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 βίντεο στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον επτά αγόρια που εμφανίστηκαν στα βίντεο βρέθηκαν νεκρά και πέντε δολοφονήθηκαν από τις οικογένειές τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι bachas, κατά κανόνα αγόρια μεταξύ 10 και 18 ετών, αγοράζονται από φτωχές οικογένειες ή απάγονται από ισχυρά μέλη της ελίτ στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και αξιωματικών του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αγόρια ντύνονται γυναίκες και δίνουν χορευτικές παραστάσεις σε ιδιωτικά πάρτι, μετά από τα οποία συχνά κακοποιούνται σεξουαλικά από άνδρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση εμπλέκονται διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί και τοπικές αρχές της επαρχίας Logar· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία για σεξουαλική βία είναι κοινή λόγω της εξουσίας που συχνά διαθέτουν οι δράστες των εγκλημάτων, της δυσπιστίας εντός των οικογενειών των θυμάτων και των κοινοτήτων τους, καθώς και λόγω ενός συστήματος αξιών που τοποθετεί την τιμή της οικογένειας πάνω από το ατομικό συμφέρον του παιδιού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στο Αφγανιστάν που πέφτουν θύματα βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή σε στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκθέσεις αναφέρονται τα αντίθετα, και πως τα παιδιά που καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση συχνά αντιμετωπίζουν περαιτέρω κακοποίηση, στιγματισμό, εξοστρακισμό και ακόμη και θάνατο στα χέρια των δραστών, των αρχών, παραστρατιωτικών ηγετών, και των ίδιων των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλείται περαιτέρω σωματικό και ψυχολογικό τραύμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό και πολιτικό ίδρυμα της νεολαίας της Logar διερευνά την κατάσταση σε άλλα σχολεία της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άλλα αγόρια στην επαρχία πιστεύεται ότι είναι θύματα της πρακτικής bacha bazi·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν αναθεώρησε τον ποινικό του κώδικα το 2018, ποινικοποιώντας τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 οι αφγανικές αρχές ενέκριναν νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή των διατάξεων που ποινικοποιούν την επιστράτευση, την εκμετάλλευση επιστρατευμένων παιδιών, καθώς και τη σεξουαλική βία και την κακοποίηση των παιδιών, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Mohammad Musa Mahmudi και Ehsanullah Hamidi, από το κοινωνικό και πολιτικό ίδρυμα της νεολαίας της Logar, κρατήθηκαν αυθαίρετα από την εθνική διεύθυνση ασφάλειας όταν ήταν καθοδόν να συναντήσουν τον πρεσβευτή της ΕΕ στην Καμπούλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απελευθερώθηκαν και οι δύο στις 27 Νοεμβρίου 2019, αλλά παραμένει η ανησυχία για την ασφάλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν προηγουμένως δεχθεί απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες από τις οποίες προέρχονταν από δημόσιους αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης επαρχίας απείλησε επίσης να τους τιμωρήσει για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν όλο και πιο εντατική επίθεση από τις αφγανικές αρχές και από ένοπλες ομάδες, και υφίστανται παρενόχληση, εκφοβισμό, απειλές και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επανειλημμένες περιπτώσεις, η αφγανική κυβέρνηση δεν έχει προβεί στη διερεύνηση επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  αποδοκιμάζει τη διαδεδομένη και συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίηση και δουλεία αγοριών στο Αφγανιστάν· εκφράζει την αμέριστη υποστήριξη και την αλληλεγγύη του προς τα θύματα· εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με την εξάπλωση των βαθιά ριζωμένων πρακτικών σεξουαλικής κακοποίησης των αγοριών, την ατιμωρησία των δραστών και την επισφαλή θέση των θυμάτων·

2.  αναγνωρίζει την πρόσφατη αντίδραση των αφγανικών αρχών και τις ενέργειές τους για τη διερεύνηση και τη δίωξη των υπευθύνων· υπενθυμίζει στις αρχές ότι η προστασία των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων πρέπει να είναι πυρήνας κάθε πολιτικής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές του Αφγανιστάν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ενεργά μέτρα για την εξάλειψη της πρακτικής bacha bazi στη χώρα·

3.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι σύμφωνα με καταγγελίες σημειώθηκαν κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολεία, ιδρύματα που χαίρουν εμπιστοσύνης και σεβασμού, και διαπράχθηκαν από δασκάλους και διευθυντές, άτομα που έχουν τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση των μαθητών και τα οποία υπέχουν σημαντικότατη ευθύνη για την ανάπτυξη των μαθητών, τόσο την πνευματική όσο και την ψυχολογική·

4.  καλεί την αφγανική κυβέρνηση να θέσει αμέσως σε διαθεσιμότητα τα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονταν στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, και να παράσχει στα θύματα και τις οικογένειές τους την αναγκαία ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη·

5.  καλεί τη Γενική Εισαγγελία να κινήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και βία κατά αγοριών στην επαρχία Logar, στην οποία να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων· υπενθυμίζει πως, δεδομένου ότι έχουν επίσης υποβληθεί καταγγελίες εναντίον ιδιωτών στις εθνικές αρχές, η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNAMA, και σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας·

6.  καλεί τις αφγανικές αρχές να θεσπίσουν αμέσως μηχανισμό προστασίας και υποβολής καταγγελιών για οργανισμούς και υποστηρικτές που καταγγέλλουν και αποκαλύπτουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών· καλεί τις αφγανικές αρχές να καθιερώσουν εθνική γραμμή στήριξης στα θύματα, αφιερωμένη στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών·

7.  καλεί τις αφγανικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το εθνικό και διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών· καλεί τις αφγανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τον νέο αφγανικό ποινικό κώδικα του 2018 και τον νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, του 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά παιδιών·

8.  καλεί την αφγανική κυβέρνηση να ξεκινήσει μια πανεθνική εκστρατεία για την εκπαίδευση της κοινωνίας σχετικά με την απαγόρευση της bacha bazi και τα δικαιώματα των ανηλίκων να προστατεύονται από τέτοια σωματική και σεξουαλική κακοποίηση· τονίζει ότι μόνο με έναν συνδυασμό επιβολής του νόμου και παιδείας για το θέμα θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι αναγκαίες πολιτιστικές αλλαγές στην αφγανική κοινωνία, για να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική· επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον αποστιγματισμό των θυμάτων των πρακτικών bacha bazi και να εμποδίζουν τον εξοστρακισμό από τις κοινότητές τους, την εκδίωξη από τις οικογένειές τους και τη θανάτωσή τους·

9.  επικροτεί το έργο του Mohammad Musa Mahmudi, του Ehsanullah Hamidi, και όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον από τα πλέον επικίνδυνα στον κόσμο, απειλούνται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, και δεν έχουν την απαιτούμενη προστασία για να επιτελούν το έργο τους χωρίς τον φόβο αντιποίνων· τονίζει ότι οι αφγανικές αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς απειλές, εκφοβισμό και εμπόδια·

10.  ζητεί αυστηρότερο έλεγχο και παρακολούθηση της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη δημοσιονομική στήριξη προάγει πραγματικά ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  καλεί τις αφγανικές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των Mohammad Musa Mahmili και Ehsanullah Hamidi· καλεί, επιπλέον, τις αρχές να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κρατουμένων για λόγους συνείδησης, και των κρατούμενων δημοσιογράφων που έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

12.  καλεί τη Γενική Εισαγγελία να κινήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση των μελών της κοινωνίας των πολιτών που συνελήφθησαν όταν κατήγγειλαν υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας, και απελευθερώθηκαν μετά από ημέρες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν διπλωματικές αποστολές στο Αφγανιστάν και τους επιτόπου αναπτυξιακούς οργανισμούς τους να συνδράμουν τις αρχές και τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την εκρίζωση της πρακτικής bacha bazi από την αφγανική κοινωνία·

14.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν διπλωματικές αποστολές επιτόπου να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παράσχουν κάθε κατάλληλη στήριξη στους κρατούμενους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με επισκέψεις σε φυλακές και παρακολούθηση δικών· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, η αντιπροσωπεία της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, και για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

(1) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 85.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.


Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
PDF 146kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων» (2019/2982(RSP))
P9_TA(2019)0108RC-B9-0258/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 23ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων» στη Ρωσική Ομοσπονδία και της 26ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη ρωσική νομοθεσία που επιτρέπει την ταξινόμηση ξένων μέσων ενημέρωσης ως «ξένων πρακτόρων»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Δεκεμβρίου 2019 της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων» στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως το άρθρο 19 αυτής σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, και το άρθρο 20 αυτής σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως το άρθρο 13 αυτής σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), και ιδίως το άρθρο 22 αυτού σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλα αυτής, και ιδίως το άρθρο 10 σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το άρθρο 11 σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 αυτού σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2019 του Εκπροσώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 15ης Ιουλίου 2013, του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τη «Νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις μη εμπορικές οργανώσεις υπό το φως των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς και την επικαιροποιημένη γνώμη σχετικά με τη «Νομοθεσία και την πρακτική στη Ρωσική Ομοσπονδία για τις μη εμπορικές οργανώσεις υπό το φως των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης: επικαιροποίηση», που εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 27ης Ιουνίου 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) με τίτλο «Περί του ομοσπονδιακού νόμου για τους μη εμπορικούς οργανισμούς («νόμος περί αλλοδαπών πρακτόρων»)», τη γνωμοδότηση της 13ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τον ρωσικό ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 129-FZ (σχετικά με τις ανεπιθύμητες δραστηριότητες ξένων και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων) και την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας της 18ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη χρηματοδότηση ενώσεων·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υπογράψει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έχει, ως εκ τούτου, δεσμευθεί να τηρεί τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2012 το Ρωσικό Κοινοβούλιο εξέδωσε νόμο για τους «ξένους πράκτορες», ο οποίος απαιτεί από τις ρωσικές ΜΚΟ να εγγράφονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως «οργανώσεις που εκτελούν λειτουργίες ξένων πρακτόρων» εάν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ασαφώς ως «πολιτικές δραστηριότητες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2014 ο νόμος τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταχωρίζει τις ΜΚΟ ως «ξένους πράκτορες» με δική του πρωτοβουλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2017 το πεδίο εφαρμογής του νόμου επεκτάθηκε έτσι ώστε να επιβάλλει τη χρήση του χαρακτηρισμού «ξένοι πράκτορες» σε οποιοδήποτε ξένο μέσο δέχεται, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότηση από το εξωτερικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», οι οποίες επεκτείνουν το καθεστώς των «ξένων πρακτόρων» ώστε να περιλαμβάνονται ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των συντακτών ιστολογίων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, εγκρίθηκαν από το Ρωσικό Κοινοβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2019 και υπεγράφησαν στις 2 Δεκεμβρίου 2019 από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις για την καταχώριση, τη λογιστική και την επισήμανση δημοσιεύσεων, ενώ καθιστά ποινικό αδίκημα τη μη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων με βαριά διοικητικά πρόστιμα ή φυλάκιση έως και δύο ετών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, οι Ρώσοι και οι αλλοδαποί που εργάζονται με ή διανέμουν περιεχόμενο ειδησεογραφικών πρακτορείων που έχουν επισημανθεί ως «ξένοι πράκτορες» θα δηλώνονται ως «ξένοι πράκτορες», κάτι που εκθέτει δυνητικά τους δημοσιογράφους, τις πηγές τους, ή ακόμη και εκείνους που μοιράζονται υλικό σε κοινωνικά δίκτυα, στο να στιγματίζονται ως «ξένοι πράκτορες», οδηγώντας ενδεχομένως σε αυτολογοκρισία και αποθαρρύνοντας όχι μόνο τη δημοσίευση, αλλά και τη διάδοση δημοσιεύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρωσικός νόμος για τους «ξένους πράκτορες» παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη διεθνή συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία μεταξύ άλλων υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η Ρωσία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρεί ότι ο εν λόγω νόμος δεν συνάδει με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τους «ξένους πράκτορες» παραβιάζει τις δεσμεύσεις της Ρωσίας ως μέλους του ΟΑΣΕ και ως συμβαλλόμενου μέρους της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναμένει από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οργανώσεις και ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρούν ότι ο τροποποιημένος νόμος θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ήδη περιοριστικό περιβάλλον για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Ρωσία, υπονομεύοντας έτσι περαιτέρω την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλής ποιότητας μέσα ενημέρωσης, που είναι ανεξάρτητα από κυβερνητικές ή φιλοκυβερνητικές δομές, τα οποία εργάζονται με πολλούς Ρώσους ανταποκριτές σε ολόκληρη τη χώρα και συχνά αποτελούν τη μοναδική πηγή αξιόπιστων πληροφοριών και μια εναλλακτική επιλογή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, βρίσκονται στο στόχαστρο του νόμου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το έργο τους και, συνακόλουθα, η πρόσβαση σε αμερόληπτη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικοί περιορισμοί και οι στοχευμένες διώξεις βάσει του νόμου για τους ξένους πράκτορες στη Ρωσία έχουν προσλάβει πιο καταπιεστικές μορφές κατά τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών σε ανεξάρτητη χρηματοδότηση, την αμαύρωση της φήμης τους και την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας έτσι την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και μειώνοντας τον χώρο για ανεξάρτητους και αντιφρονούντες στη Ρωσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» αποτελεί μέρος ευρύτερης εκστρατείας για τη φίμωση των αντιφρονούντων, της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση του χώρου για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας επιτρέπει την ενισχυμένη παρουσία μη ανεξάρτητων διευθυνόμενων από την κυβέρνηση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΔΚΜΚΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις ΔΚΜΚΟ για να προωθήσει τις δικές της πολιτικές, διατηρώντας παράλληλα την επίφαση μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος έχει μέχρι σήμερα στο στόχαστρό του ως επί το πλείστον ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά περίπου 80 ΜΚΟ θεωρούνται «ξένοι πράκτορες» βάσει του νόμου αυτού, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των κορυφαίων ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 49 ρωσικές ΜΚΟ έχουν καταθέσει προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζοντας ότι ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» παραβιάζει ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, και διαμαρτύρονται για την ποιότητα της νομοθεσίας και για τη δίωξή τους για μη καταχώριση ως «ξένων πρακτόρων», καθώς και για τον υπέρμετρο κρατικό έλεγχο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες οργανώσεις που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα τέθηκαν διά της βίας στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» από το 2014, παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρωσίας που εξαιρεί ρητά τις περιβαλλοντικές ομάδες από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις θιγόμενες ομάδες αναγκάστηκαν να κλείσουν ώστε να αποφύγουν να χαρακτηριστούν «ξένοι πράκτορες» ή επειδή δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τα πρόστιμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία έχει διαφανεί μια ανησυχητική παγκόσμια τάση κατά την οποία αυξανόμενος αριθμός κρατών θεσπίζει και χρησιμοποιεί νόμους για να παρεμβαίνει στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημόσιων αρχών και ανεξαρτήτως συνόρων, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι αυτοί παρεμποδίζουν επίσης το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε αρκετές από τις αποφάσεις του, έχει υπογραμμίσει ότι ο ρόλος του δημόσιου ελέγχου που ασκούν οι ΜΚΟ είναι ουσιώδης για μια δημοκρατική κοινωνία και έχει παρόμοια σημασία με αυτήν των μέσων ενημέρωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεμιτός στόχος της διασφάλισης της διαφάνειας για τις ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό δεν μπορεί να δικαιολογεί μέτρα που περιορίζουν τις δραστηριότητες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

1.  καλεί τις ρωσικές αρχές να καταργήσουν αμέσως τον νόμο για τους «ξένους πράκτορες» και να ευθυγραμμίσουν την ισχύουσα νομοθεσία με το σύνταγμα της Ρωσίας και τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει να δημιουργεί σκόπιμα κλίμα εχθρικό προς την κοινωνία των πολιτών και, ως εκ τούτου, να καταδικάσει τη χρήση του νόμου για τους «ξένους πράκτορες» ως μέσου για την παρενόχληση και την καταστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συνεργάζονται με διεθνείς δωρητές ή εκφράζουν πολιτικές απόψεις·

2.  καταδικάζει τις πρόσφατα εγκριθείσες τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», οι οποίες διευρύνουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του και θα επιτρέψουν να στιγματίζονται ιδιώτες ως «ξένοι πράκτορες», παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τα δικαιώματά τους ως πολιτών, περιορίζοντας τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στη ρωσική κοινωνία των πολιτών και θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια μέσω του στιγματισμού·

3.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ρωσικών αρχών για τον περιορισμό του διαδικτυακού και μη διαλόγου, καθώς και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που ενισχύει όλα τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέποντας στην κοινωνία την ανάπτυξη και την πρόοδο· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αναγνωρίσει τη θετική συμβολή μιας δυναμικής και ενεργού κοινωνίας των πολιτών στην κατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνίας·

4.  θεωρεί ότι ο νόμος αυτός και η υπερβολική χρήση προστίμων και διακανονισμών σε βάρος των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών στοχεύουν συνειδητά στο να τους αναγκάσουν να επικεντρώσουν τους πόρους τους στην πληρωμή προστίμων και τη δικαστική προστασία και, ως εκ τούτου, αποβλέπουν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη στόχευση των οργανώσεων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· καταδικάζει, μεταξύ άλλων, τη διάλυση του ιστορικά σημαντικού κινήματος «Για τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου για στόχευση συγκεκριμένων ατόμων, ιδίως ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, λόγω της έλλειψης σαφών κριτηρίων, καθώς και λόγω νομικών αβεβαιοτήτων σχετικά με τους λόγους και τις συνέπειες της εφαρμογής του σε απλούς πολίτες· καλεί τις ρωσικές αρχές να θεσπίσουν ένα πλαίσιο για τις δραστηριότητες μη εμπορικών οργανώσεων (ΜΚΟ), το οποίο να είναι σαφές, συνεκτικό και συνεπές με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ιδίως με τη χρήση σαφών ορισμών, με την αποφυγή της χρήσης διατυπώσεων στιγματισμού, όπως «ξένοι πράκτορες» ή νομικών διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις σχετικά με πηγές χρηματοδότησης, και με την αποτροπή της ποινικής δίωξης ΜΚΟ, μέσων ενημέρωσης και συντακτών ιστολογίων ή μεμονωμένων ατόμων που ασκούν δραστηριότητες για το λογαριασμό ΜΚΟ ή μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για τον παραγκωνισμό ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τις κατευθυνόμενες από την κυβέρνηση ΜΚΟ· σημειώνει με ανησυχία ειδικά την κατάσταση της Anastasiya Shevchenko στο Ροστόβ επί του Ντον·

6.  εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις μεθόδους που εφαρμόζουν οι ρωσικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να καταστέλλουν την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και, ως εκ τούτου, να ενσταλάζουν τον φόβο στην κοινωνία· καλεί τις ρωσικές αρχές να στηρίξουν την αμεροληψία των διαύλων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε ρωσικές κρατικές εταιρείες, και να βελτιώσουν την ασφάλεια και το εργασιακό περιβάλλον των δημοσιογράφων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους με χρήση υφιστάμενων διεθνών προγραμμάτων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές νομικές διαδικασίες προσφυγής για δημοσιογράφους, των οποίων έχει απειληθεί η ελευθερία στην εργασία, ώστε να αποφευχθεί η αυτολογοκρισία·

7.  συγχαίρει και εκφράζει την υποστήριξή του σε όλα τα άτομα και τις οργανώσεις που εξακολουθούν να επιτελούν το νόμιμο και ειρηνικό έργο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν στόχο της καταστολής· καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν κάθε παρενόχληση, εκφοβισμό και επίθεση κατά της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, και των οργανώσεων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει την αδυναμία των ρωσικών αρχών να προστατεύσουν αυτούς τους παράγοντες από επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς από τρίτους ή να διερευνήσουν αμερόληπτα αυτές τις επιθέσεις εναντίον τους·

8.  σημειώνει ότι το ρωσικό μητρώο των μέσων ενημέρωσης που έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες» έχει 10 εγγραφές, που όλες αφορούν μέσα ενημέρωσης που συνδέονται είτε με το Radio Free Europe είτε με το Voice of America· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει επικρίνει άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης επειδή δημοσίευσαν ειδήσεις σχετικά με διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα·

9.  αναμένει από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με το νόμο για τους «ξένους πράκτορες» κατά τις επαφές, τις συνεδριάσεις και την επικοινωνία τους με εκπροσώπους της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στα υψηλότερα επίπεδα, και τους ζητεί να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανταλλαγές τους με τις ρωσικές αρχές·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία και τις πρεσβείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οργανώσεις και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών· καλεί περαιτέρω τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα εγείρονται στις επικοινωνίες τους με τις ρωσικές αρχές και ότι οι Ρώσοι αντιπρόσωποι θα καλούνται επισήμως να απαντήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανταλλαγές τους με τις ρωσικές αρχές·

11.  καλεί τον ΑΠ/ΎΕ να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών που προάγει τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και να ενισχύσει τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της Ρωσίας·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το θέμα του νόμου για τους «ξένους πράκτορες» στα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίως στην Επιτροπή Υπουργών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)· ζητεί από την Επιτροπή της Βενετίας να εξετάσει τον τροποποιημένο νόμο για τους «ξένους πράκτορες» προκειμένου να εκπονήσει νομική γνωμοδότηση και κατάλληλες συστάσεις· καλεί τις ρωσικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ασκούν διαρκώς πίεση στις ρωσικές αρχές εντός των φόρουμ του ΟΑΣΕ προκειμένου αυτές να τηρούν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

13.  ενθαρρύνει την ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους που δεν συμβιβάζονται με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εκπονήσει μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας· επαναβεβαιώνει ότι οποιοσδήποτε διάλογος πρέπει να βασίζεται σε σταθερές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων της Ρωσίας· υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να αρθούν μόνο όταν η Ρωσία τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον ΟΑΣΕ και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989
PDF 122kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (2019/2989(RSP))
P9_TA(2019)0109B9-0241/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οικουμενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας βασιζόμενης σε κοινές αξίες,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις που έχουν εγκριθεί από διάφορα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 σηματοδοτεί την 30ή επέτειο της ρουμανικής επανάστασης, η οποία ξεκίνησε με τις εξεγέρσεις στην Τιμισοάρα, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα και κορυφώθηκε με μια αντιολοκληρωτική επανάσταση στο Βουκουρέστι, που οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάσταση αυτή σηματοδότησε τη μετάβαση του ρουμανικού λαού προς την ελευθερία και το κράτος δικαίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια 1 142 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 3 138, καθώς και την παράνομη κράτηση και τον βασανισμό περισσότερων από 760 ανθρώπων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρουμανική επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989 ήταν η πιο βίαιη από όλες τις εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνισμού στα κράτη που βρίσκονταν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989 και η θυσία των Ρουμάνων πολιτών που στάθηκαν θαρραλέα στη γραμμή του πυρός άνοιξαν για τη χώρα τον δρόμο προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον δημοκρατικό κόσμο, από τον οποίον είχε ξεριζωθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια στη βούληση του ρουμανικού λαού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βίας κατά του ρουμανικού λαού τον Δεκέμβριο του 1989 συντάραξε συθέμελα ολόκληρη τη ρουμανική κοινωνία, ενώ η ταυτοποίηση των φυσικών αυτουργών των εγκλημάτων αυτών εξακολουθεί να αποτελεί ένα οδυνηρό και ανεπίλυτο ζήτημα για τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους τους πολίτες της Ρουμανίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία επίθεση στρατιωτικών δυνάμεων μιας χώρας κατά του ίδιου του λαού της δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Οργάνωση «21η Δεκεμβρίου 1989» και άλλοι κατά Ρουμανίας· Acatrinei και άλλοι κατά Ρουμανίας· Șandru και άλλοι κατά Ρουμανίας) αναγνωρίζεται ότι κατά την επανάσταση έλαβαν χώρα μαζικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων —όπως παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, και ότι οι δράστες των παραβιάσεων αυτών ήταν οι δυνάμεις του κομμουνιστικού δικτατορικού καθεστώτος, που άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και στέρησαν την ελευθερία από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την καταπίεση που υφίσταντο από τον Τσαουσέσκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, ούτε τα θύματα ούτε οι απόγονοί τους έχουν μάθει την αλήθεια για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρουμανικό κράτος καθυστέρησε αδικαιολόγητα τη διαδικασία εξακρίβωσης και δημοσιοποίησης των πραγματικών γεγονότων, η οποία είναι εξόχως σημαντική για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των θυμάτων και των απογόνων τους σε δίκαιη αποζημίωση και αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές δεν ενήργησαν με την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  θυμάται και αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα της επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989, που θυσίασαν τη ζωή τους για τον τερματισμό του ολοκληρωτικού δικτατορικού καθεστώτος στη Ρουμανία, καθώς και στις οικογένειές τους·

2.  αναγνωρίζει ότι η θυσία των ειρηνικών διαδηλωτών του Δεκεμβρίου 1989 άνοιξε τον δρόμο για τη μετάβαση της Ρουμανίας προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς, καθώς και για τη μετέπειτα ένταξη της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  καλεί το ρουμανικό κράτος να εντείνει τις προσπάθειες για την εξακρίβωση της αλήθειας σε σχέση με τα γεγονότα της επανάστασης, κάτι που είναι απόλυτη ανάγκη για τη χώρα, τον ρουμανικό λαό, την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ο ρουμανικός λαός δικαιούται να μάθει την αλήθεια, 30 χρόνια μετά την επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989·

4.  καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξεχαστούν τα εγκλήματα των κομμουνιστικών καθεστώτων και ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα διαπραχθούν ποτέ ξανά·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0021.


Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)
PDF 162kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP))
P9_TA(2019)0110RC-B9-0246/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, ιδίως το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων(1), το ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(2), το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(3), το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(4), το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων, Κίνα)(5), και το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που μάχεται ειρηνικά για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 9ης Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον 37ο γύρο διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και τη 2α Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 26ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις εξελίξεις στο Σινγιάνγκ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 9ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών για ένα πιθανό οριζόντιο καθεστώς κυρώσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων(7),

–  έχοντας υπόψη τις προφορικές δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με το σημείο 4 στην 39η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, και εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας και του Καναδά, με τις οποίες εκφράστηκε ανησυχία για την αυθαίρετη κράτηση Ουιγούρων σε στρατόπεδα στο Σινγιάνγκ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ στην οποία προέβη η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ εξ ονόματος 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων 14 κρατών μελών της ΕΕ, στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, στις 29 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτικών εθνοτήτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε ποτέ,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ του 2011 για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης για την Κίνα της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση και τη δέσμευση της Κίνας για την τήρησή τους στο πλαίσιο της δικής της αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ο Πρόεδρος Xi Jinping ανέλαβε την εξουσία, τον Μάρτιο του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα επιδεινώνεται διαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κίνας καταδεικνύει αυξημένη εχθρότητα απέναντι στους ειρηνικούς αντιφρονούντες, την ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας, και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση και έχουν διώξει εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μετά την έναρξη της εκστρατείας «Αμείλικτη στάση κατά του βίαιου εξτρεμισμού» το 2014, δεδομένου ότι ο έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για τις κινεζικές αρχές, που πυροδοτείται από την αστάθεια και τις απειλές κατά της ασφάλειας που εικάζεται ότι προκαλούν οι Ουιγούροι στο Σινγιάνγκ και τη στρατηγική θέση του Σινγιάνγκ ως βασικής περιοχής για την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», με φιλόδοξους μελλοντικούς στόχους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και άλλων προϊόντων μεταποίησης υψηλής έντασης εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η κινεζική κυβέρνηση κατά της τρομοκρατίας στο Σινγιάνγκ μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πόλεμο κατά της θρησκείας και της εθνοτικής καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα των στρατοπέδων στο Σινγιάνγκ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές διεξάγουν μια όλο και πιο έντονη εκστρατεία μαζικών εγκλεισμών, παρεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και της συλλογής δεδομένων), πολιτικής κατήχησης και αναγκαστικής πολιτισμικής αφομοίωσης· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που αναφέρουν ότι Ουιγούροι και άλλες ως επί το πλείστον μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ έχουν υποβληθεί σε αυθαίρετη κράτηση, βασανισμό, ειδεχθείς περιορισμούς στις θρησκευτικές πρακτικές και τον πολιτισμό τους, καθώς και ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης που παρακολουθεί κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – μέσω καμερών αναγνώρισης προσώπου, σαρώσεων κινητών τηλεφώνων, συλλογής DNA και μιας εκτεταμένης και παρεμβατικής αστυνομικής παρουσίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αξιόπιστες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται ή έχουν κρατηθεί αυθαίρετα στα λεγόμενα κέντρα «πολιτικής επανεκπαίδευσης» για απροσδιόριστες χρονικές περιόδους με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κέντρα επανεκπαίδευσης αναφέρονται επίσης ως «κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά την πιο πολυάριθμη μαζική φυλάκιση πληθυσμού εθνοτικής μειονότητας στον κόσμο σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένους πρώην κρατουμένους, η μεταχείριση και η κατάσταση στα στρατόπεδα αυτά είναι τέτοιες που περιλαμβάνουν συνωστισμό και ανθυγιεινές συνθήκες, στέρηση τροφής, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για μικρά παιδιά που στάλθηκαν σε δημόσια ορφανοτροφεία εάν έστω και ένας μόνο γονέας κρατείτο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης φέρεται ότι υπάρχουν εργοστάσια που παράγουν αγαθά προς εξαγωγή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις για τα «China Cables», οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2019, είναι μια έρευνα για την επιτήρηση και τον μαζικό εγκλεισμό, χωρίς επίσημη κατηγορία ή δίκη, των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στην επαρχία Σινγιάνγκ της Κίνας, με βάση τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων της κινεζικής κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μυστικά έγγραφα περιήλθαν στη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων μέσω μιας αλυσίδας εξόριστων Ουιγούρων και η γνησιότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς κορυφαίους εμπειρογνώμονες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών έφερε επίσης στο φως απόρρητες πληροφορίες της κινεζικής κυβέρνησης που αποκαλύπτουν την εσωτερική λειτουργία των στρατοπέδων, τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν πίσω από την περίφραξη, και το απάνθρωπο καθεστώς που ρυθμίζει την καθημερινή ρουτίνα των κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα φέρνουν στο φως τη συστηματική πλύση εγκεφάλου που υφίστανται από την Κίνα εκατοντάδες χιλιάδες Μουσουλμάνοι σε ένα δίκτυο στρατοπέδων φυλάκισης υψηλής ασφάλειας και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μαζικής παρακολούθησης και προληπτικής αστυνόμευσης του Σινγιάνγκ, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων που βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες, δεδομένα και περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι τα στρατόπεδα προσφέρουν εθελοντική εκπαίδευση και κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «China Cables» παρέχουν μια άνευ προηγουμένου απόδειξη ότι τα θεμέλια για τα κατασταλτικά μέτρα κατά των Ουιγούρων, των Καζάχων και άλλων προετοιμάζονταν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο ήδη από τον Απρίλιο του 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση και η δίωξη των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ έχει αναγκάσει πολλούς να σταματήσουν να επικοινωνούν με την οικογένειά τους και τους φίλους τους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, καθώς φοβούνται αντίποινα από τις αρχές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή έχει ενταθεί από την έναρξη ισχύος των κανονισμών για τα θρησκευτικά θέματα, του Φεβρουαρίου του 2018, οι οποίοι περιόρισαν τις δραστηριότητες των θρησκευτικών ομάδων και τις ανάγκασαν να ενεργούν σε στενότερη συμμόρφωση με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, οι δημόσιες ή ακόμη και οι ιδιωτικές εκδηλώσεις θρησκευτικών και πολιτιστικών πεποιθήσεων μπορούν να θεωρούνται εξτρεμιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες απειλούν τα άτομα που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες οι οποίες δεν έχουν νομικό καθεστώς στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταστολή στην Κίνα, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα στη χώρα αυτή ο αριθμός των θρησκευτικών κρατουμένων να είναι ανάμεσα στους υψηλότερους παγκοσμίως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων επέκρινε την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) για τις παραβιάσεις στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας καταυλισμών για τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη ομιλία της με αυτή την ιδιότητα, η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet έκανε αναφορά στους «άκρως ανησυχητικούς ισχυρισμούς για εκτεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων στα λεγόμενα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης σε ολόκληρο το Σινγιάνγκ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει πολυάριθμα αιτήματα της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις διά τις βίας ή ακούσιες εξαφανίσεις (WGEID), της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων εντολών ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ για την αποστολή ανεξάρτητων ελεγκτών στο Σινγιάνγκ και την παροχή πρόσβασης στα εν λόγω στρατόπεδα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Σινγιάνγκ επεκτάθηκαν ταχέως μετά τον διορισμό του Chen Quanguo ως αρχηγού κόμματος στην περιοχή τον Αύγουστο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κυβερνήτης της Σινγιάνγκ, Shohrat Zakir, ισχυρίστηκε, τον Δεκέμβριο του 2019, ότι και τα 1,5 εκατομμύρια άτομα στα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης και εγκλεισμού «επέστρεψαν στην κοινωνία» χωρίς να παράσχει καμία απόδειξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κινεζικές μειονοτικές κοινότητες που διαμένουν στην ΕΕ παρενοχλούνται από τις κινεζικές αρχές· λαμβάνοντας οι Ουιγούροι που διαμένουν στο εξωτερικό δέχονται πιέσεις να επιστρέψουν στην Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα «China Cables» παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη σύλληψη Ουιγούρων αλλοδαπής ιθαγένειας και τον εντοπισμό Ουιγούρων του Σινγιάνγκ που ζουν στο εξωτερικό, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν απελαθεί στην Κίνα από αυταρχικές κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι κινεζικές πρεσβείες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της πρακτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε τον νόμο για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων, ο οποίος ενθαρρύνει τον Υπουργό Εξωτερικών να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής θεωρήσεων και οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τον νόμο Global Magnitsky Act ενάντια στους αξιωματούχους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, προστατεύοντας παράλληλα τους Ουιγούρους που διαμένουν στις ΗΠΑ από την παρενόχληση και τις διώξεις της Κίνας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στον Ουιγούρο καθηγητή οικονομικών Ilham Tohti, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2014 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για εικαζόμενες αποσχιστικές ενέργειες στις 23 Σεπτεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά πρώην φοιτητές του τέθηκαν επίσης υπό κράτηση και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ τριών και οκτώ ετών κατηγορούμενοι ότι συνεργάστηκαν με τον κ. Tohti· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ilham Tohti ανέκαθεν απέρριπτε τις αποσχιστικές τάσεις και τη βία και ήταν υπέρ της συμφιλίωσης στη βάση του σεβασμού προς τον πολιτισμό των Ουιγούρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύτηκε να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της και ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν οι Ουιγούροι και άλλες μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες και ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως συνιστάται από αξιόπιστες εκθέσεις· καταδικάζει απερίφραστα την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων Ουιγούρων και εθνοτικών Καζάχων σε «στρατόπεδα πολιτικής επανεκπαίδευσης» βάσει ενός συστήματος προληπτικής αστυνόμευσης, μεταξύ άλλων επειδή ταξίδεψαν στο εξωτερικό ή κρίθηκε ότι επιδείκνυαν υπερβολική θρησκευτική αφοσίωση· καλεί τις κινεζικές αρχές στο Σινγιάνγκ να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις ιατρικές συνθήκες των κρατουμένων· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όσους βρίσκονται υπό κράτηση· τονίζει ότι κάθε μορφή κράτησης, όταν εφαρμόζεται κατά παράβαση των θεμελιωδών διεθνών νόμων, η δίωξη συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων για εθνοτικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς λόγους, και άλλες απάνθρωπες πράξεις που προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία ή σοβαρό τραυματισμό, όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εκτεταμένης ή συστηματικής επίθεσης κατά οποιουδήποτε άμαχου πληθυσμού, είναι απαράδεκτες υπό το πρίσμα του διεθνούς νομικού πλαισίου·

2.  καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Ουιγούρο ακαδημαϊκό Ilham Tohti και όλους τους υπόλοιπους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές, δικηγόρους, δημοσιογράφους και καταγγέλλοντες που κρατούνται αποκλειστικά για την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας έκφρασης, και να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης, της δικαστικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι έχουν τακτική και απεριόριστη πρόσβαση στις οικογένειές τους και σε δικηγόρους της επιλογής τους, και να διασφαλίσει ότι οι οικογένειές τους και οι δικηγόροι τους δεν υφίστανται βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης· επιμένει ότι οι συνθήκες όλων των κρατουμένων πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στη δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 43/173 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 1988, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη· ζητεί την άμεση, αποτελεσματική και αμερόληπτη διερεύνηση των βασανιστηρίων στα οποία εικάζεται ότι υποβάλλεται ο Ilham Tohti, καθώς και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

3.  καλεί εκ νέου τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των εντολοδόχων των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την πρόσβαση στον Τύπο και την ελευθερία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· καλεί την Κίνα να παράσχει στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ τα ίδια δικαιώματα και την ίδια πρόσβαση που διαθέτουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με ένα ψήφισμα για τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής στο Σινγιάνγκ·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για παρενόχληση των Ουιγούρων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις κινεζικές αρχές με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες κατά άλλων Ουιγούρων, να επιστρέψουν στο Σινγιάνγκ ή να σιωπήσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, ορισμένες φορές μέσω της κράτησης μελών της οικογένειάς τους· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν επειγόντως αυτές τις αναφορές, να λάβουν συγκεκριμένα για να διασφαλίσουν την προστασία των μελών της διασποράς του Σινγιάνγκ στο εσωτερικό τους και να επιταχύνουν τις αιτήσεις ασύλου από Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους τουρκικής καταγωγής· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη για την αναστολή της επιστροφής όλων των Ουιγούρων, των Καζάχων ή άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στην Κίνα, δεδομένου του κινδύνου αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, και καλεί και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο·

5.  παρατηρεί με ανησυχία ότι η ζωτική σημασία που έχει η «μακροπρόθεσμη σταθερότητα» του Σινγιάνγκ για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των μακροχρόνιων στρατηγικών ελέγχου που συμπληρώνονται από ένα εύρος τεχνολογικών καινοτομιών και μια ταχεία αύξηση των δαπανών για την εγχώρια ασφάλεια, καθώς και στη χρήση αντιτρομοκρατικών μέτρων για την ποινικοποίηση των διαμαρτυριών και των αντιφρονούντων μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος ορισμού της «τρομοκρατίας»· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για τα μέτρα που λαμβάνει το κινεζικό κράτος για τη διασφάλιση της «συνολικής εποπτείας» του Σινγιάνγκ μέσω της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης Skynet σε μείζονες αστικές περιοχές και συσκευών GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, της χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σταθμούς ελέγχου, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, και μιας εκστρατείας συλλογής δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Σινγιάνγκ με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει περαιτέρω ανησυχίες για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αναφορές σχετικά με την πιθανή χρήση της καταναγκαστικής εργασίας που λαμβάνει χώρα στα στρατόπεδα από την αλυσίδα εφοδιασμού διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Σινγιάνγκ, καθώς και για αναφορές που κάνουν λόγο για συνεργασία με τα κινεζικά θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη μαζική παρακολούθηση ή κράτηση μελών του πληθυσμού των Ουιγούρων· τονίζει ότι οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αξιολογήσουν τη δραστηριότητά τους στο Σινγιάνγκ, προκειμένου να ελέγξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ισχυρού συστήματος δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εμπλέκονται σε καταναγκαστική εργασία και δεν είναι συνένοχοι σε πράξεις καταστολής κατά των Ουιγούρων· τονίζει ότι εάν παράγονται προϊόντα σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης, θα πρέπει να απαγορευτούν από τις αγορές της ΕΕ·

7.  ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να δημοσιεύσει αμέσως κατάλογο όλων των κρατουμένων και όλων εκείνων που έχουν απελευθερωθεί, και να δημοσιοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που εξαφανίστηκαν στο Σινγιάνγκ στις οικογένειές τους·

8.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να πείσουν την κινεζική κυβέρνηση να κλείσει τα στρατόπεδα, να θέσει τέλος σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ και να σεβαστεί τις γλωσσικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Ουιγούρων· προτρέπει τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εντατικότερα τις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κυβερνητικής καταστολής και επιτήρησης, και να καταγγέλλουν τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, καθώς και στα υψηλότερα επίπεδα· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 37ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έθεσε το σύστημα των στρατοπέδων πολιτικής επανεκπαίδευσης ως ανησυχητική εξέλιξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολούθησε και τα μέσα που χρησιμοποίησε μέχρι στιγμής η ΕΕ δεν οδήγησαν σε απτή πρόοδο όσον αφορά την επίδοση της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει απλώς επιδεινωθεί υπό την προεδρία του Xi Jinping· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να επιμείνει σε μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με την κλίμακα και τη φύση του συστήματος των στρατοπέδων εγκλεισμού, και τις πολυάριθμες καταγγελίες για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει τη νέα Επιτροπή να εκπονήσει και να εφαρμόσει μια ολιστική στρατηγική της ΕΕ με στόχο την επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· τονίζει ότι η προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με την Κίνα·

10.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εξετάσουν τρόπους για να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η Κίνα για να επεκτείνει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς κυβερνοεπιτήρησης, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών· καλεί, εν προκειμένω, τους συννομοθέτες να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης, λόγω των προβληματισμών στον τομέα της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει περαιτέρω και ενισχύσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συμπερίληψη αυστηρών ελέγχων εξαγωγών για τον κατάλογο των καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να θίγει το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και ιδίως την περίπτωση των μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να εκφράζει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της σχετικά με αυτή τη χώρα· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας μεταρρύθμισης και αυξανόμενης παγκόσμιας δραστηριοποίησής της, η Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσυπογράφοντας ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση διαλόγου με την Κίνα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966, το οποίο υπεγράφη από την Κίνα το 1998, και να εφαρμόσουν τις συστάσεις των φορέων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  χαιρετίζει την έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ του νόμου για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να αρχίσει να εργάζεται για ένα καθολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα μέτρα αυτά κριθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά, εναντίον των Κινέζων αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής της μαζικής κράτησης Ουιγούρων και άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στο Σινγιάνγκ και για την ενορχήστρωση της σοβαρής καταστολής της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και άλλων βασικών δικαιωμάτων στην περιοχή·

13.  καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει τις ορθές πρακτικές του διαθρησκευτικού διαλόγου ως εργαλείου στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας της έναντι τρίτων χωρών και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση σε καταστάσεις σύγκρουσης για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0422.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
(4) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
(5) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.
(6) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.


Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα
PDF 142kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (2019/2978(RSP))
P9_TA(2019)0111RC-B9-0251/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα, ιδίως εκείνα της 18ης Δεκεμβρίου 2008(1), της 26ης Νοεμβρίου 2009(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2017(3), της 31ης Μαΐου 2018(4) και της 14ης Μαρτίου 2019(5),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης του 2012 μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Νικαράγουα, ιδίως εκείνα της 14ης Οκτωβρίου 2019 αναφορικά με τη θέσπιση πλαισίου για στοχευμένες κυρώσεις,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα, ιδίως τη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), Rupert Colville, της 19ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής υψηλού επιπέδου για τη Νικαράγουα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), της 19ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά δελτία του Ειδικού Μηχανισμού Παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI) που θέσπισε η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Ιουνίου του 2004,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι επικριτές των επιδόσεων της κυβέρνησης της Νικαράγουας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται όλο και συχνότερα στόχοι θανατικών απειλών, εκφοβισμού, εκστρατειών διαδικτυακής δυσφήμησης, παρενόχλησης, παρακολούθησης, επιθέσεων και δικαστικής δίωξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν πως περισσότεροι από 80 000 άνθρωποι έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη Νικαράγουα εξαιτίας της σημερινής κρίσης, καθώς και ότι έχει ενταθεί η καταστολή στη χώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του MESENI, 328 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 150 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται αυθαίρετα απλώς και μόνο επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους και 144 φοιτητές έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, της μεγαλύτερης ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) ανέφερε πως περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας εμπόδισε τις εισαγωγές δημοσιογραφικού χαρτιού, αναγκάζοντας πολλές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Nuevo Diario, να κλείσουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η πολιτική πολυφωνία και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Νοεμβρίου 2019, οκτώ συγγενείς φυλακισμένων πολιτικών αντιπάλων, μαζί με άλλα άτομα, άρχισαν απεργία πείνας μέσα στην εκκλησία του San Miguel στην πόλη Masaya, αξιώνοντας την απελευθέρωση 130 ατόμων που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία περικύκλωσε την εκκλησία και έκοψε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία δεν επέτρεψε σε κανέναν να εισέλθει στην εκκλησία και εμπόδισε την παροχή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια νύχτα μια ομάδα τουλάχιστον 13 μελών της αντιπολίτευσης συνελήφθη αφού έδωσε νερό στα άτομα που είχαν περικυκλωθεί από την αστυνομία, μεταξύ των οποίων και η Amaya Eva Coppens, μια Νικαραγουανή και Βελγίδα υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία είχε φυλακιστεί για οκτώ μήνες στο πλαίσιο των διαδηλώσεων και είχε αφεθεί ελεύθερη στις 11 Ιουνίου 2019 μαζί με περισσότερους από 100 πολιτικούς κρατουμένους δυνάμει του νόμου περί αμνηστίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω νόμος δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και διαιωνίζει την ατιμωρησία, καθώς καθιστά αδύνατη τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρχουν υπόνοιες για εγκλήματα εις βάρος διαδηλωτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία της Νικαράγουας απήγγειλε άδικα διάφορες κατηγορίες κατά της ομάδας, μεταξύ άλλων για απαγωγή, παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και τρομοκρατία, γεγονός το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση της εγγύησης τήρησης της δέουσας διαδικασίας και του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι συνθήκες στις φυλακές της Νικαράγουας πληρούν τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας στις φυλακές έχει αναφερθεί απερίφραστα από μέλη της αντιπολίτευσης της Νικαράγουας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με τον MESENI, ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας εντείνει τη δίωξη των οικογενειών των θυμάτων της δημοκρατικής, θεσμικής και πολιτικής κρίσης μέσω του εκφοβισμού και της παρακολούθησης, με σκοπό να τις εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ιδιωτικές και δημόσιες δράσεις στη μνήμη των αγαπημένων προσώπων τους και να απαιτήσουν την απόδοσης δικαιοσύνης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η κυβέρνηση της Νικαράγουας εφαρμόζει αντίποινα εις βάρος όσων μιλούν σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα και έρχονται σε επαφή με στελέχη και μηχανισμούς διεθνών οργανισμών αλλά και του ΟΗΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας εξεδίωξε από τη χώρα διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και το Περιφερειακό Γραφείο για την Κεντρική Αμερική της OHCHR, που απηύθυναν έκκληση για τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και επεδίωκαν την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και την εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή των εν λόγω οργανισμών θα αποτελούσε εγγύηση για την εκπλήρωση των εκκρεμών συμφωνιών με την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει ενταθεί, με την απογύμνωσή τους από το νομικό τους καθεστώς σε μια χώρα με ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που συνιστά διπλή τιμωρία των θυμάτων της καταστολής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, παρεμποδίστηκε η είσοδος υψηλόβαθμων αξιωματούχων από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ στη Νικαράγουα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας εμπόδισε την είσοδο στη χώρα της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Νικαράγουα του ΟΑΚ, η οποία επιδιώκει εκλογική μεταρρύθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό στοιχείο στην πορεία προς την τακτική συγκρότηση δημοκρατικών θεσμών στη Νικαράγουα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την επανέναρξη αξιόπιστου και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου με τη Συμμαχία Πολιτών ούτε για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μαρτίου του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και της Συμμαχίας Πολιτών τον Φεβρουάριο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαρτίου 2019 επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των ατόμων που είχαν στερηθεί την ελευθερία τους στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2019 επιτεύχθηκε άλλη μια συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαΐου 2019 η Συμμαχία Πολιτών εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι η εφαρμογή των δύο συμφωνιών ήταν περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Ιουνίου 2019 η κυβέρνηση απελευθέρωσε 492 άτομα που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις παρέμειναν στάσιμες παρά τις προσπάθειες για την επανέναρξή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή υψηλού επιπέδου για τη Νικαράγουα του ΟΑΚ θεωρεί πως οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε ή τις οποίες επέτρεψε η κυβέρνηση της Νικαράγουας, από τον Απρίλιο του 2018 και έπειτα, δεν συνάδουν με τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που προστατεύονται από το σύνταγμα της χώρας, του 1987, και οδηγούν σε τροποποίηση του συνταγματικού καθεστώτος, γεγονός που υπονομεύει σοβαρά τη δημοκρατική τάξη στη Νικαράγουα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 του Διαμερικανικού Δημοκρατικού Χάρτη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης του 2012 μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει δημοκρατική ρήτρα, η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των συνθηκών, η δημοκρατική ρήτρα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί με αναστολή της συμμετοχής της Νικαράγουας στη συμφωνία·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον πληθυσμό της Νικαράγουας και καταδικάζει όλες τις ενέργειες καταστολής στις οποίες επιδίδεται η κυβέρνηση της Νικαράγουας, ιδίως τους θανάτους που έχουν προκληθεί, τον γενικευμένο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και των διαδηλώσεων, την κήρυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εκτός νόμου, την εκδίωξη διεθνών οργανισμών από τη χώρα, το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης και τις επιθέσεις κατά αυτών, τους περιορισμούς του δικαιώματος στην ενημέρωση και την αποβολή φοιτητών από τα πανεπιστήμια·

2.  προτρέπει την κυβέρνηση της Νικαράγουας να θέσει τέρμα στην αδιάλειπτη καταστολή των διαφορετικών απόψεων και στη συνεχιζόμενη πρακτική των αυθαίρετων συλλήψεων, των βασανιστηρίων και της σεξουαλικής βίας, να απόσχει από πράξεις ποινικοποίησης, δίωξης και επίθεσης εις βάρος των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών αντιπάλων, των οικογενειών των θυμάτων και άλλων αντιφρονούντων, και να εξαρθρώσει αμέσως τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που αναπτύσσουν δράση στην χώρα· ζητεί την άμεση, αμερόληπτη, διαφανή και διεξοδική διερεύνηση των βιαιοτήτων·

3.  ζητεί να απελευθερωθούν άμεσα όλοι όσοι κρατούνται αυθαίρετα, συμπεριλαμβανομένης της Amaya Eva Coppens, να αποσυρθούν όλες οι εις βάρος τους κατηγορίες και να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις νομικές εγγυήσεις που δικαιούνται· ζητεί να κληθούν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· τονίζει ότι οι αρχές της Νικαράγουας πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια και τη σωματική και ψυχολογική ευημερία όλων των κρατουμένων, και να παρέχουν σε αυτούς επαρκή ιατρική περίθαλψη·

4.  ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης επανεξέτασης των καταδικαστικών αποφάσεων και των ποινών με σκοπό τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως είναι οι βασικές αρχές για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και οι κατευθυντήριες γραμμές για τα καθήκοντα των εισαγγελέων·

5.  ζητεί τον έλεγχο του νόμου περί αμνηστίας και του νόμου περί συνολικής μέριμνας για τα θύματα, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των θυμάτων στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την επαρκή αποκατάσταση·

6.  εμμένει ως προς την επιστροφή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και την αποκατάσταση των αδειών μέσων ενημέρωσης που έχουν ανασταλεί, και επιμένει ότι τα ΜΜΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν το έργο τους χωρίς εμπόδια ή αντίποινα·

7.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει το πλαίσιο στοχευμένων περιοριστικών μέτρων για όσους ευθύνονται για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Νικαράγουα· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν άμεσα ως προς τον συγκεκριμένο κατάλογο προσώπων και οντοτήτων επί των οποίων πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και της Αντιπροέδρου·

8.  καταδικάζει την απροθυμία της κυβέρνησης της Νικαράγουας για επανέναρξη ουσιαστικού εσωτερικού διαλόγου· καλεί τις αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου τον διάλογο με τη Συμμαχία Πολιτών με στόχο να επιτευχθεί δημοκρατική, βιώσιμη και ειρηνική λύση που θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μαρτίου του 2019· τονίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστούν οι πολιτικές και ατομικές ελευθερίες για όλους τους Νικαραγουανούς, η επιστροφή όσων ευρίσκονται στην εξορία, η επιστροφή των διεθνών οργανισμών και η συνεργασία με αυτούς, η αποκατάσταση της νομικής προσωπικότητας των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καθιέρωση αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας, με μεταρρυθμισμένο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο που θα διασφαλίσει άμεσες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές με την παρουσία διεθνών παρατηρητών·

9.  ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Νικαράγουα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη χώρα και να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους φυλακισμένους, τους φοιτητές, τους διαδηλωτές, τις οικογένειες των θυμάτων και τους δημοσιογράφους, και τα οποία έχουν προκύψει από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συνδρομή για τη συνεργασία ενισχύει τη στήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών, και ιδίως προς τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο στις τρέχουσες κατασταλτικές πολιτικές των αρχών της Νικαράγουας·

10.  υπενθυμίζει ότι, υπό το πρίσμα της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, η Νικαράγουα πρέπει να σεβαστεί και να εδραιώσει τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, να ενεργοποιηθεί η δημοκρατική ρήτρα της συμφωνίας σύνδεσης·

11.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τα κράτη μέλη με επιτόπιες διπλωματικές αποστολές να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παράσχουν κάθε κατάλληλη στήριξη στους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται, όπως επισκέψεις σε φυλακές και παρακολούθηση δικών·

12.  ζητεί να σταλεί το ταχύτερο δυνατό στη Νικαράγουα αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, προκειμένου να αρχίσει εκ νέου η παρακολούθηση της κατάστασης στη χώρα, και προτρέπει τις αρχές της Νικαράγουας να επιτρέψουν την άνευ εμποδίων είσοδό της στη χώρα και την πρόσβασή της σε όλους τους συνομιλητές και όλες τις εγκαταστάσεις·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο, στην Ομάδα της Λίμα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

(1) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 89.
(2) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 74.
(3) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 189.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0238.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0219.


Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν
PDF 138kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP))
P9_TA(2019)0112RC-B9-0271/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με το Ιράν, και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2019, για το Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 21ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2018, για παράταση των περιοριστικών μέτρων κατά 12 ακόμη μήνες εξαιτίας των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια καθώς και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν σε συνέχεια της πυρηνικής συμφωνίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 73/181 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 30ής Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του 1966, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρο το Ιράν, από όλα τα τμήματα της κοινωνίας, άσκησαν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά του για την αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά τουλάχιστον 50 %, στην εντονότερη αναταραχή των τελευταίων 40 ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δυσανάλογα μέσα και βία κατά των διαδηλωτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από την κοινωνία των πολιτών, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά άοπλων διαδηλωτών οι οποίοι δεν αποτελούσαν άμεση απειλή, με σκοπό να τους σκοτώσουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 304 άνθρωποι, μεταξύ τους παιδιά, και τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι, ενώ έχουν συλληφθεί χιλιάδες διαδηλωτές, καθώς και δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φοιτητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, και αρνούνται να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Νοεμβρίου 2019, οι ιρανικές αρχές εφάρμοσαν πενθήμερο σχεδόν καθολικό αποκλεισμό των επικοινωνιών στο διαδίκτυο, αποκόβοντας τους ανθρώπους από όλα σχεδόν τα μέσα επιγραμμικών επικοινωνιών εντός του Ιράν, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται κάθε ροή πληροφοριών σχετικά με την απάνθρωπη καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκοπή των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, που συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος για πρόσβαση σε ενημέρωση ως δυσανάλογος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, έχει καταστεί τρέχουσα πρακτική των αρχών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία(3) τονίζεται η σημασία της τήρησης των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ιράν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι διαδικτυακοί ακτιβιστές στο Ιράν εξακολουθούν να υφίστανται παρενοχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις και διώξεις για το έργο τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Πληροφοριών και άλλες δυνάμεις του Ιράν έχουν αναλάβει εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 77 μέλη της μεταρρυθμιστικής αντιπολίτευσης, στην πλειονότητά τους μέλη του κόμματος Μέτωπο Συμμετοχής, προέβησαν σε δημόσια δήλωση με την οποία καταδίκασαν την υπέρμετρη χρήση βίας στην καταστολή των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν κλητευθεί από τις δικαστικές αρχές του Ιράν για «διάδοση προπαγάνδας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ενώ δύο, ο Mohammad Kianoshrad και ο Mehdi Mahmoudian, συνελήφθησαν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά σύστημα, τα ιρανικά δικαστήρια δεν μεριμνούν για δίκαιες δίκες, αρνούμενα την πρόσβαση σε νομική συμβούλευση και τις επισκέψεις αντιπροσώπων από προξενεία, τον ΟΗΕ ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, ενώ δέχονται ως αποδεικτικά στοιχεία ομολογίες που λαμβάνονται με βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος, και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πολιτικοποίηση των δικαστών, ιδίως εκείνων που προεδρεύουν στα επαναστατικά δικαστήρια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους πολίτες που έχουν διπλή ιθαγένεια, ιρανική και κράτους μέλους της ΕΕ, κρατούνται για τον ακτιβισμό τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για το ακαδημαϊκό τους έργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο Γάλλοι ερευνητές βρίσκονται υπό κράτηση από τον Ιούνιο του 2019, συγκεκριμένα η κ. Fariba Adelkhah και, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, ο κ. Roland Marchal·

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες·

2.  αποδοκιμάζει την εκτεταμένη και δυσανάλογη χρήση βίας από το Ιράν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών που απλώς ασκούσαν τα δικαιώματά τους για ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές είναι απαράδεκτες, και καλεί τις ιρανικές αρχές να δημοσιοποιήσουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών και των κρατουμένων, να διερευνήσουν άμεσα με αμεροληψία, ανεξαρτησία και διαφάνεια τις καταγγελίες περί υπέρμετρης χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στόχευσης διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, και να επιβάλουν τη λογοδοσία όσων προβαίνουν σε πράξεις βίας·

3.  ζητεί να ελευθερωθούν άνευ όρων όλοι οι διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι που κρατούνται ακόμη στο Ιράν για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· επιπλέον, ζητεί οι αρχές να ενημερώσουν όλες τις οικογένειες σχετικά με το πού βρίσκονται οι κρατούμενοι συγγενείς τους, και καλεί να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση δικηγόροι και διεθνείς παρατηρητές σε όσους τέθηκαν υπό κράτηση κατά τις διαδηλώσεις, και να κοινοποιηθεί η ταυτότητα των κρατουμένων στη διεθνή κοινότητα· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για την απελευθέρωση της Nazanin Zaghari-Ratcliffe και πολλών άλλων παρανόμως συλληφθέντων·

4.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του Ιράν να αποκλείσει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα παγκόσμια δίκτυα, που εμπόδισε τους ιρανούς πολίτες να έχουν επικοινωνία και ελεύθερη ροή πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν σαφή παραβίαση της ελευθερίας του λόγου· καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν όλους τους φραγμούς στις επιγραμμικές επικοινωνίες και υπηρεσίες·

5.  υπογραμμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά, και καλεί τις ιρανικές αρχές να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από το ICCPR·

6.  ζητεί από τα Ηνωμένα Έθνη, και ιδίως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ξεκινήσουν αμέσως πλήρη έρευνα σχετικά με τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, με επικεφαλής τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα από τότε που άρχισαν οι διαμαρτυρίες, και καλεί το Ιράν να παραχωρήσει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε εκείνους που θα διεξαγάγουν την έρευνα·

7.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 2019· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για την έλλειψη προόδου στις υποθέσεις που αφορούν τα άτομα με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν που κρατούνται στο Ιράν· καλεί τις ιρανικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως τον Roland Marchal και την Fariba Adelkhah, καθώς και όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακιστεί και καταδικαστεί μόνο και μόνο επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους για ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

8.  ζητεί από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΑΠ/ΥΕ, να συνεχίσει να θέτει τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ιρανικές αρχές στα διμερή και τα πολυμερή φόρουμ, και ιδίως στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν·

9.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ Nasrin Sotoudeh και Jafar Panahi· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή η Nasrin Sotoudeh, η οποία εκτίει ποινή 33 ετών και 148 μαστιγώσεων, και επιμένει για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της· καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί στον Jafar Panahi από το 2010·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και στα μέλη του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0019.
(2) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 86.
(3) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 86.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου