Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2512(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0039/2020

Внесени текстове :

B9-0039/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.1

Приети текстове :

P9_TA(2020)0001

Приети текстове
PDF 115kWORD 42k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
Числен състав на комисиите
P9_TA(2020)0001B9-0039/2020

Решение на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно числения състав на постоянните комисии (2020/2512(RSO))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–  като взе предвид своето решение от 15 януари 2014 г. относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии(1),

–  като взе предвид член 206 от своя Правилник за дейността,

1.  решава да определи, както следва, числения състав на постоянните комисии и на подкомисиите след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз:

I.  комисия по външни работи: 71 членове,

II.  комисия по развитие: 26 членове,

III.  комисия по международна търговия: 43 членове,

IV.  комисия по бюджети: 41 членове,

V.  комисия по бюджетен контрол: 30 членове.

VI.  комисия по икономически и парични въпроси: 60 членове,

VII.  комисия по заетост и социални въпроси: 55 членове,

VIII.  комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: 81 членове,

IX.  комисия по промишленост, изследвания и енергетика: 78 членове,

X.  комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: 45 членове,

XI.  комисия по транспорт и туризъм: 49 членове,

XII.  комисия по регионално развитие: 43 членове,

XIII.  комисия по земеделие и развитие на селските райони: 48 членове,

XIV.  комисия по рибно стопанство: 28 членове,

XV.  комисия по култура и образование: 31 членове,

XVI.  комисия по правни въпроси: 25 членове,

XVII.  комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: 68 членове,

XVIII.  комисия по конституционни въпроси: 28 членове,

XIX.  комисия по правата на жените и равенството между половете: 35 членове,

XX.  комисия по петиции: 35 членове,

подкомисия по правата на човека: 30 членове.

подкомисия по сигурност и отбрана: 30 членове;

2.  решава, във връзка с решението на Председателския съвет от 30 юни 2019 г. относно състава на бюрата на комисиите, че бюрата на комисиите могат да се състоят от не повече от четирима заместник-председатели;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 160.

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност