Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2512(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0039/2020

Ingediende teksten :

B9-0039/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2020 - 10.1

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0001

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 41k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg
Aantal leden van de commissies
P9_TA(2020)0001B9-0039/2020

Besluit van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over het aantal leden van de vaste commissies (2020/2512(RSO))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters,

–  gezien zijn besluit van 15 januari 2014 over de bevoegdheden van de vaste commissies(1),

–  gezien artikel 206 van zijn Reglement,

1.  besluit het aantal leden van de vaste commissies en subcommissies na de terugtrekking van het VK uit de EU als volgt vast te stellen:

I.  Commissie buitenlandse zaken: 71 leden,

II.  Commissie ontwikkelingssamenwerking: 26 leden,

III.  Commissie internationale handel: 43 leden,

IV.  Begrotingscommissie: 41 leden,

V.  Commissie begrotingscontrole: 30 leden,

VI.  Commissie economische en monetaire zaken: 60 leden,

VII.  Commissie werkgelegenheid en sociale zaken: 55 leden,

VIII.  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid: 81 leden,

IX.  Commissie industrie, onderzoek en energie: 78 leden,

X.  Commissie interne markt en consumentenbescherming: 45 leden,

XI.  Commissie vervoer en toerisme: 49 leden,

XII.  Commissie regionale ontwikkeling: 43 leden,

XIII.  Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: 48 leden,

XIV.  Commissie visserij: 28 leden,

XV.  Commissie cultuur en onderwijs: 31 leden,

XVI.  Commissie juridische zaken: 25 leden,

XVII.  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: 68 leden,

XVIII.  Commissie constitutionele zaken: 28 leden,

XIX.  Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: 35 leden,

XX.  Commissie verzoekschriften: 35 leden,

Subcommissie mensenrechten: 30 leden,

Subcommissie veiligheid en defensie: 30 leden;

2.  besluit onder verwijzing naar het besluit van de Conferentie van voorzitters van 30 juni 2019 inzake de samenstelling van het bureau van de parlementaire commissies, dat het bureau van een commissie mag bestaan uit maximaal vier ondervoorzitters;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 482 van 23.12.2016, blz. 160.

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid