Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2512(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0039/2020

Ingivna texter :

B9-0039/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.1

Antagna texter :

P9_TA(2020)0001

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg
Antal ledamöter i utskotten
P9_TA(2020)0001B9-0039/2020

Europaparlamentets beslut av den 15 januari 2020 om de ständiga utskottens sammansättning (2020/2512(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sitt beslut av den 15 januari 2014 om de ständiga utskottens ansvarsområden(1),

–  med beaktande av artikel 206 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att de ständiga utskotten och underutskotten efter Förenade kungarikets utträde ur EU ska ha följande sammansättning:

I.  Utskottet för utrikesfrågor: 71 ledamöter.

II.  Utskottet för utveckling: 26 ledamöter.

III.  Utskottet för internationell handel: 43 ledamöter.

IV.  Budgetutskottet: 41 ledamöter.

V.  Budgetkontrollutskottet: 30 ledamöter.

VI.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 60 ledamöter.

VII.  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 55 ledamöter.

VIII.  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 81 ledamöter.

IX.  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 78 ledamöter.

X.  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 45 ledamöter.

XI.  Utskottet för transport och turism: 49 ledamöter.

XII.  Utskottet för regional utveckling: 43 ledamöter.

XIII.  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling: 48 ledamöter.

XIV.  Fiskeriutskottet: 28 ledamöter.

XV.  Utskottet för kultur och utbildning: 31 ledamöter.

XVI.  Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter.

XVII.  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 68 ledamöter.

XVIII.  Utskottet för konstitutionella frågor: 28 ledamöter.

XIX.  Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter.

XX.  Utskottet för framställningar: 35 ledamöter.

Underutskottet för mänskliga rättigheter: 30 ledamöter.

Underutskottet för säkerhet och försvar: 30 ledamöter.

2.  Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 30 juni 2019 om utskottspresidiernas sammansättning, att ett utskottspresidium får omfatta upp till fyra vice ordförande.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

(1) EUT C 482, 23.12.2016, s. 160.

Senaste uppdatering: 24 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy